Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Saturday, June 3, 2023

 

I – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

1- Tên đơn vị: Công ty Điện lực Phú Thọ thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc-Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2- Nơi đặt trụ sở: 1520 Đường Hùng vương - Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.

3- Ngày thành lập:

- Ngày 23/6/1971: Sở quản lý phân phối điện khu vực 4

Được thành lập theo QĐ số 189/NCQLKT-1 ngày 23/6/1971 của  Bộ Điện và Than.(Tách bộ phận quản lý phân phối điện của Nhà máy điện Việt Trì để thành lập Sở quản lý phân phối điện khu vực 4).  

- Ngày 08//3/1996: Điện lực Vĩnh Phú.

Đổi tên từ Sở quản lý phân phối điện khu vực 4 theo QĐ số 216 ĐVN/TCCB-LĐ ngày 8/3/1996 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. 

- Ngày 01//4/1997: Điện lực Phú Thọ.Đổi tên từ Điện lực Vĩnh Phú theo QĐ số 244 ĐVN/TCCB-LĐ ngày 14/3/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

- Ngày 01//6/2010: Công ty Điện lực Phú Thọ 

Đổi tên từ Điện lực Phú Thọ theo QĐ số 223/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

4- Tổng số lao động : 720 CBCNVC-LĐ 

5- Chức năng nhiệm vụ :

- Sản xuất kinh doanh điện năng;

- Quản lý, vận hành lưới điện phân phối cấp điện áp từ 35 kV trở xuống và kinh doanh điện trong phạm vi tỉnh Phú Thọ;

- Đầu tư, xây dựng và cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 35 KV;

- Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện;

- Kinh doanh các dịch vụ Internet, viễn thông công cộng, truyền thông và quảng cáo; 

- Kinh doanh vật tư, thiết bị điện, vật liệu điện, thiết bị viễn thông; truyền hình cáp và Internet;

- Xây lắp các công trình viễn thông, truyền hình cáp và Internet;

- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Tư vấn, thiết kế đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 KV;

- Tư vấn, giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110 KV;

- Gia công chế tạo các phụ tùng, phụ kiện cho lưới điện;

- Kinh doanh và cho thuê phương tiện vận tải, thiết bị nâng, nhà xưởng, kho bãi;

- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh;

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;

- Đại lý bảo hiểm;

 

I – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

1- Tên đơn vị: Công ty Điện lực Phú Thọ thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc-Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2- Nơi đặt trụ sở: 1520 Đường Hùng vương - Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.

3- Ngày thành lập:

- Ngày 23/6/1971: Sở quản lý phân phối điện khu vực 4

Được thành lập theo QĐ số 189/NCQLKT-1 ngày 23/6/1971 của  Bộ Điện và Than.(Tách bộ phận quản lý phân phối điện của Nhà máy điện Việt Trì để thành lập Sở quản lý phân phối điện khu vực 4).  

- Ngày 08//3/1996: Điện lực Vĩnh Phú.

Đổi tên từ Sở quản lý phân phối điện khu vực 4 theo QĐ số 216 ĐVN/TCCB-LĐ ngày 8/3/1996 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. 

- Ngày 01//4/1997: Điện lực Phú Thọ.Đổi tên từ Điện lực Vĩnh Phú theo QĐ số 244 ĐVN/TCCB-LĐ ngày 14/3/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

- Ngày 01//6/2010: Công ty Điện lực Phú Thọ 

Đổi tên từ Điện lực Phú Thọ theo QĐ số 223/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

4- Tổng số lao động : 720 CBCNVC-LĐ 

5- Chức năng nhiệm vụ :

- Sản xuất kinh doanh điện năng;

- Quản lý, vận hành lưới điện phân phối cấp điện áp từ 35 kV trở xuống và kinh doanh điện trong phạm vi tỉnh Phú Thọ;

- Đầu tư, xây dựng và cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 35 KV;

- Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện;

- Kinh doanh các dịch vụ Internet, viễn thông công cộng, truyền thông và quảng cáo; 

- Kinh doanh vật tư, thiết bị điện, vật liệu điện, thiết bị viễn thông; truyền hình cáp và Internet;

- Xây lắp các công trình viễn thông, truyền hình cáp và Internet;

- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Tư vấn, thiết kế đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 KV;

- Tư vấn, giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110 KV;

- Gia công chế tạo các phụ tùng, phụ kiện cho lưới điện;

- Kinh doanh và cho thuê phương tiện vận tải, thiết bị nâng, nhà xưởng, kho bãi;

- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh;

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;

- Đại lý bảo hiểm;

 

 

Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : hatn
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 6

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Bộ đếm
Thời tiết

30oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:53:30
ngày 2023-06-03