Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Saturday, June 3, 2023
VBPQ Kinh doanh
Nghị định số 15/2022/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng
EVN đề xuất sẽ áp dụng thuế suất GTGT 8% cho hóa đơn GTGT lập và điều chỉnh trong giai đoạn từ ngày 1/2/2022 đến ngày 31/12/2022.
2022-02-24 08:47
-461
Thông tư số 06/2021/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT
Ngày 6/8/2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 quy định về thực hiện giá bán điện.
2021-11-09 07:59
-568
Văn bản pháp quy kinh doanh
Văn bản pháp quy kinh doanh
2014-06-03 14:45
-3284
VBPQ An toàn điện
VBPQ An toàn điện
VBPQ An toàn điện
2013-01-08 12:08
-3795
VBPQ Nhà nước
Văn bản pháp quy nhà nước
Văn bản pháp quy nhà nước
2013-01-08 12:23
-3795
VBPQ ngành điện
VBPQ ngành điện
VBPQ ngành điện
2015-03-11 14:47
-3003

 

 

An error has occurred.
Error: 6- SK.Weather-MSN is currently unavailable.

Danh Mục