Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Saturday, June 3, 2023

 VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ AN TOÀN - KỸ THUẬT ĐIỆN

 

Số, ký hiệu Ngày hiệu lực Trích yếu nội dung Tải xuống
111/2009/TTLT/BTC-BCT 01/06/2009 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 111/2009/TTLT/BTC-BCT

 

 VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ AN TOÀN - KỸ THUẬT ĐIỆN

 

Số, ký hiệu Ngày hiệu lực Trích yếu nội dung Tải xuống
111/2009/TTLT/BTC-BCT 01/06/2009 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 111/2009/TTLT/BTC-BCT

 

Danh Mục