Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Saturday, June 3, 2023
Thực hiện chủ đề năm
Infographic: Một số mục tiêu nhiệm vụ chính "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" năm 2023
Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chọn chủ đề năm là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của Tập đoàn.
2023-05-19 15:42
-12
PC Phú Thọ thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả trong cung ứng điện năng
Thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả”, Công ty Điện lực Phú Thọ ( PC Phú Thọ) đã kết hợp, thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trong điều kiện bình thường mới nhằm ổn định cung ứng điện cho sản xuất và đời sống cho người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
2022-10-11 09:58
-232
Danh Mục

 

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Trần Ngọc Hà
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 6

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now: