Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Saturday, June 3, 2023
Thông tin Đầu tư - Dự án
Tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ đóng điện các dự án 110kV
Để đảm bảo tiến độ đóng điện các dự án 110kV, Công ty Điện lực Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với các Ban Quản lý dự án và thường xuyên báo cáo Sở Công thương, UBND tỉnh Phú Thọ về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng.
2022-12-01 15:11
-181
Công ty Điện lực Phú Thọ: Đầu tư hạ tầng lưới điện đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp
Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Phú Thọ phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng thực hiện xây dựng, đầu tư phát triển hạ tầng lưới điện theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và mục tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh.
2022-07-19 19:49
-316
Dự án: Chống quá tải lưới điện phân phối huyện Yên Lập
Dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc là chủ đầu tư tại huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ.
2019-08-15 07:59
-1385
Dự án: Chống quá tải lưới điện phân phối thành phố Việt Trì
Dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc là chủ đầu tư để chống quá tải cho xã Kim Đức, xã Thụy Vân, xã Hy Cương, xã Vân Phú, phường Thọ Sơn, phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
2019-08-15 07:47
-1385
Dự án: Chống quá tải lưới điện phân phối huyện Thanh Ba
Dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc là chủ đầu tư để chống quá tải lưới điện phân phối tại các xã: Yên Nội, Đồng Xuân, Ninh Dân, Thanh Vân, Đông Thành - Thị trấn Thanh Ba và xã Hoàng Cương - huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ.
2019-08-15 07:47
-1385
Dự án: Chống quá tải lưới điện phân phối huyện Thanh Sơn
Dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc là chủ đầu tư nhằm chống quá tải lưới điện phân phối tại xã Sơn Hùng, Khả Cửu, Hương Cần, Địch Quả - huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ
2019-07-31 16:28
-1400
Danh Mục

 

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Trần Ngọc Hà
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 6

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now: