Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, July 1, 2022
 
Dự án: Chống quá tải lưới điện phân phối huyện Thanh Ba
 
2019-08-15 07:47:21

 

DỰ ÁN: Chống quá tải lưới điện phân phối  huyện Thanh Ba

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý Dự án - Công ty Điện lực Phú Thọ

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

   Xã Yên Nội;  xã Đồng Xuân; xã Ninh Dân; xã Thanh Vân; xã Đông Thành; TT Thanh Ba; xã Hoàng Cương  huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Phú Thọ.

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần năng lượng Nam Phú

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty cổ phần công nghiệp và thương mại Tràng An

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

+ Nhánh rẽ ĐDK35kV cấp điện cho TBA Đồng Xuân 5 dài : 85m.

+ Nhánh rẽ ĐDK35kV cấp điện cho TBA Đồng Xuân 4 dài : 52m.

+ Nhánh rẽ ĐDK35kV cấp điện cho TBA Ninh Dân 8 dài : 377m.

+ Nhánh rẽ ĐDK35kV cấp điện cho TBA Thanh Vân 5 dài : 272m.

+ Nhánh rẽ ĐDK35kV cấp điện cho TBA Yên Nội 5 dài : 359m.

+ Nhánh rẽ ĐDK35kV cấp điện cho TBA Đông Thành 5 dài : 32m.

+ Nhánh rẽ ĐDK35kV cấp điện cho TBA Thanh Ba 14 dài : 27m.

+ Nhánh rẽ ĐDK35kV cấp điện cho TBA Hoàng Cương 5 dài : 20m.

+ Tuyến cáp ngầm cấp điện cho TBA Hoàng Cương 5 dài : 152,94m.

      - Xây dựng mới 09 trạm biến áp với tổng công suất : 1.760kVA. Trong đó :

+ Công suất 180kVA-35/0,4kV : 07 trạm

       + Công suất 250kVA-35/0,4kV : 02 trạm

    - Xây dựng mới các đường dây hạ thế từ TBA xây mới tới kết nối lưới. Tổng chiều dài tuyến đường dây xây mới : 1108m.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

    6.128.942.233 đồng.

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Quý 3/2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý 4/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên:  Vy Thành Đạt

Điện thoại:  0972.537.268;      

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục