Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, July 1, 2022
 
Dự án: Chống quá tải lưới điện phân phối huyện Thanh Sơn
 
2019-07-31 16:28:15

 

 

 

 

DỰ ÁN: Chống quá tải lưới điện phân phối  huyện Thanh Sơn

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý Dự án  - Điện lực Phú Thọ

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Xã Sơn Hùng , Khả Cửu , Hương Cần , Địch Quả .

Huyện  Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Phú Thọ.

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Trung tâm quy hoạch xây dựng Phú Thọ

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty TNHH Điện Anh Minh

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

- Xây mới tuyến đường dây trên không 35kV với tổng chiều dài: 2821m và cải tạo, di chuyển tuyến đường dây trên không 35kV với tổng chiều dài 889m.

- Xây dựng mới 04 trạm biến áp với tổng công suất : 790kVA. Trong đó

+ Máy biến áp 250kVA-35/0,4kV : 01 máy.

+ Máy biến áp 180kVA-35/0,4kV : 03 máy.

  - Xây dựng mới và cải tạo các đường dây hạ thế từ TBA xây mới tới kết nối lưới. Tổng chiều dài tuyến đường dây xây dựng mới và cải tạo: 1842m.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

        6.053.984.366 đồng.

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Quý 3/2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý 4/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Nguyễn Hải Chiến

Điện thoại: 0978.339.966;      Email:

 

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục