Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, July 1, 2022
 
Dự án: Chống quá tải lưới điện phân phối thành phố Việt Trì
 
2019-08-15 07:47:41

 

DỰ ÁN: Chống quá tải lưới điện phân phối thành phố Việt Trì

CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý Dự án – Điện lực Phú Thọ

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

  Xã Kim Đức; Phường Thọ Sơn; Phường Gia Cẩm; xã Thụy Vân ; xã Hy Cương ; xã Vân Phú -Thành Phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCKTKT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Phú Thọ.

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần năng lượng Nam Phú

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty cổ phần xây dựng Phú Trường An

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

* Phần đường dây trung áp 22kV, 35kV

- Xây mới tuyến đường dây trên không 22kV với tổng chiều dài: 1.175m. Bao gồm:

+ Nhánh rẽ ĐDK 22kV cấp điện cho TBA Vân Phú 16 dài: 434m.

+ Nhánh rẽ ĐDK 22kV cấp điện cho TBA Hy Cương 11 dài: 741m.

- Xây mới tuyến đường dây cáp treo 35kV với tổng chiều dài: 371m. Bao gồm:

+ Nhánh rẽ ĐDK 35kV cấp điện cho TBA Thụy Vân 11 dài: 371m.

- Xây mới tuyến cáp ngầm 22kV với tổng chiều dài: 1.062,11m. Bao gồm:

+ Nhánh rẽ cáp ngầm 22kV cấp điện cho TBA Kim Đức 3 dài: 65,79m.

+ Nhánh rẽ cáp ngầm 22kV cấp điện cho TBA Nguyễn Du 9 dài: 304,64m.

+ Nhánh rẽ cáp ngầm 22kV cấp điện cho TBA Thọ Sơn 9 dài: 340,59m.

+ Nhánh rẽ cáp ngầm 22kV cấp điện cho TBA Thi Đua 6 dài:             351,09m.

* Phần trạm biến áp

Xây dựng mới 07 trạm biến áp với tổng công suất : 2800kVA. Trong đó :

- Máy biến áp 400kVA-35/0,4kV: 01 máy

- Máy biến áp 400kVA-22/0,4kV: 06 máy

* Phần đường dây hạ áp 0,4kV

Xây dựng mới các đường dây hạ thế từ TBA xây mới tới kết nối lưới, cải tạo các đoạn tuyến cũ nát. Tổng chiều dài tuyến đường dây cải tạo và xây mới: 2020,73m. Trong đó:

+ Chiều dài tuyến ĐDK 0,4kV xây dựng mới: 1.275m.

+ Chiều dài tuyến ĐDK 0,4kV cải tạo: 518m.

+ Chiều dài tuyến cáp ngầm xây dựng mới: 227,73m.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

    11.696.936.085 đồng.

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Quý 3/2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý 4/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Phan Duy Tùng

Điện thoại:  0986.505.157;      

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục