Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, July 1, 2022
 
Dự án: Chống quá tải lưới điện phân phối huyện Yên Lập
 
2019-08-15 07:59:58

Dự án: Chống quá tải lưới điện phân phối huyện Yên Lập

1. Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

2. Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý Dự án - Điện lực Phú Thọ.

3. Địa điểm xây dựng: Lương Sơn, Xuân Thủy, Mỹ Lương - Huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ.

4. Đơn vị thi công: Công ty cổ phần xây dựng Phú Trường An

5. Năng lực thiết kế:

     - Xây mới 3,767 km đường dây trung thế 35kV;

     - Xây mới 05 TBA với tổng công suất 970 kVA (trong đó 04 TBA 180kVA-35/0,4kV và 01 TBA 250kVA - 35/0,4kV);

    - Xây mới và cải tạo 5,567 km  đường dây 0,4kV

6. Tổng mức đầu tư: 7.193.634.566 đồng.

7. Thời gian khởi công: Quý 3/2019

8. Thời gian hoàn thành: Quý 4/2019

Ban quản lý dự án - Công ty Điện lực Phú Thọ

 

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục