Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, July 1, 2022
 
Văn bản pháp quy kinh doanh
 
2014-06-03 14:45:58

 

 

Văn bản pháp quy kinh doanh

Số, ký hiệu Ngày hiệu lực Trích yếu nội dung Tải xuống
16/2014/TT-BCT 29/5/2014 Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện 16/2014/TT-BCT
28/2014/QĐ-TTg 07/4/2014 Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 28/2014/QĐ-TTg
4887/QĐ-BCT 30/5/2014 Quyết định quy định về giá bán điện 4887/QĐ-BCT
268_QD-TTg 23/02/2011 Quyết định số 268 của thủ tướng chính phủ về biểu giá bán lẻ điện năm 2011 268_QD-TTg
171/CT-TTg 26/01/2011 Chỉ thị 171/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện 171/CT-TTg
111/2009/TTLT/BTC-BCT 01/6/2009  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 111/2009/TTLT/BTC-BCT
 28/2004/QH11  14/12/2004  Luật Điện Lực 28/2004/QH11
QD 24_2011_QD-TTg  15/4/2011  Quyết định về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường QD 24_2011_QD-TTg
Thong tu 31_2011_TT-BCT  19/8/2011  Thông tư số 31 quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản.Luật Điện Lực Thong tu 31_2011_TT-BCT
BANGGIA  20/12/2011  Bảng giá bán điện mới từ ngày 20/12/2011  BANGGIA
38_2012_TT-BCT  20/12/2011 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện  TT38-2012

 

Thủ tục cấp điện 

Trích yếu nội dung Tải xuống
Quy định thủ tục giải quyết cấp điện QDThuTucGQCapdien
Quy định hợp đồng ký kết mua bán điện QDKyKetHDMuabandien
Quy định quản lý hệ thống đo đếm điện năng QDQuanLyHTDoDemDN
Quy định về hóa đơn tiền điện QDHoaDonTienDien
Quy định về thu tiền điện và theo dõi nợ QDThuTienDien
Quy định giao tiếp với khách hàng QDGiaoTiepKH
Phụ lục 1 : Mẫu giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt Phuluc1
Phụ lục 2 : Hướng dẫn ký kết hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt Phuluc2
Phụ lục 3 : Mẫu hợp đồng mua bán điện ngắn hạn Phuluc3

 

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục