Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, July 1, 2022
 
Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 
2018-07-09 10:10:12

Với mục tiêu thống nhất và công khai minh bạch trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết cấp điện cho khách hàng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận các dịch vụ của ngành điện. Ngày 15/5/2017 Tập đoàn Điện Lực Việt Nam đã ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN có hiệu lực từ ngày 1/6/2017. Tại quy định này, quy định cụ thể nội dung, trình tự và trách nhiệm thực hiện của các đơn vị khi giải quyết dịch vụ điện cho khách hàng.

 

Xem nội dung  quy định tại đây...

 

 

 

Tác giả :  Vi Thị Liên

 

 
Danh Mục