Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Sunday, March 26, 2023
 
CBCNV và Người lao động Tổng công ty sẽ vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành nhiệm vụ năm 2022
 
2022-11-08 16:55:56

 Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2022 - nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, chiều ngày 14/10/2022. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc; các ông trong Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc; Lãnh đạo các Ban chuyên môn Tổng công ty. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn Tổng công ty. Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh và Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện - Chủ trì Hội nghị.

3

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh phía Bắc. Đảm bảo cung cấp điện thực hiện phương án ứng trực phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Giáo dục nghề nghiệp năm 2022 và dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. Tập trung nhân lực, chủ động trong công tác ứng phó với các cơn bão, khắc phục hậu quả thiên tai và khắc phục sự cố lưới điện. 

Một số kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm

Theo Báo cáo, 9 tháng đầu năm điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 64,755 tỷ kWh, tăng trưởng 5,19% so với cùng kỳ. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 63,52% và tăng 4,78%, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 29,55% và tăng 3,57%, thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,47% và tăng 12,81% so với cùng kỳ. Hiện nay Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang chiếm 35,58% sản lượng điện thương phẩm trong các Tổng công ty phân phối và là đơn vị dẫn đầu trong toàn Tập đoàn.

Tỷ lệ tổn thất điện năng lũy kế 9 tháng thực hiện đạt 4,33%, giảm 0,67% so với cùng kỳ 2021 và cao hơn 0,03% so với kế hoạch của Tổng công ty. Tỷ lệ  tổn thất điện năng  các cấp điện áp đều giảm so với cùng kỳ, đặc biệt lưới điện trung hạ áp. Độ tin cậy cung cấp điện lũy kế 9 tháng,  Maifi: 4,655 lần, Saidi: 1363,8 phút, Saifi: 10,48 lần

Các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng, trong 9 tháng đầu năm 2022 toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.909 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,78 ngày, giảm 3,22 ngày so với quy định của Tập đoàn; giảm 1,22 ngày so với quy định của Tổng công ty; giảm 0,37 ngày so với cùng kỳ 2021. 

Đến hết tháng 9/2022, trong công tác ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải (DR) có 2.210/2.265 khách hàng<3tr kWh đã ký biên bản thỏa thuận chiếm tỷ lệ 97,57%; 1.302/1.380  khách hàng >3tr kWh đã ký biên bản thỏa thuận chiếm tỷ lệ 94,34%.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

Đánh giá công tác đầu tư xây dựng 3 tháng cuối năm còn rất nặng nề,  ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc đề nghị các BQLDA và các Công ty Điện lực phải khẩn trương quyết liệt đôn đốc các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực để khẩn trương, quyết liệt triển khai các dự án được giao, đảm bảo tiến độ như cam kết. Đối với các dự án đã xong thỏa thuận tuyến khẩn trương trình thẩm định theo quy định của Nghị định 15/2021, đồng thời trình Tổng công ty để đảm bảo tiến độ phê duyệt. Các Công ty Điện lực phối hợp với Sở công thương để sớm điều chỉnh quy hoạch và phối hợp UBND tỉnh để sớm có thỏa thuận hướng tuyến địa điểm trạm biến áp.

4

 Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc

Hiện nay công  tác giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn, các đơn vị QLDA nhận thức rõ vấn đề này để tập trung chỉ đạo triển khai ngay từ khâu khảo sát hướng tuyến, vị trí trạm của dự án, lường trước những khó khăn để làm việc với Sở ban ngành của tỉnh, tránh trường hợp phải thỏa thuận nhiều lần và vướng mắc mặt bằng trong giai đoạn thi công về sau, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự án, ông Lê Minh Tuấn cho biết.

5

 Ông Phan Tử Lượng - Phó Tổng Giám đốc

Trước những khó khăn của công tác tài chính, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc ông Phan Tử Lượng đề nghị các đơn vị căn cứ kế hoạch tài chính Tổng công ty giao, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, chủ động cân đối tài chính, thực hiện tiết kiệm chi phí đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao;  Kiểm soát các chỉ tiêu kinh doanh, kỹ thuật (thương phẩm, giá bán, tổn thất, tỷ trọng điện nhận) nhằm hoàn thành kế hoạch được giao; Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với các BQLDA để tạm tăng tài sản, trích khấu hao đúng quy định, ước chi phí khấu hao, lãi vay sát với thực tế; Lập báo cáo thực hiện, ước thực hiện kế hoạch tài chính đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng báo cáo, không làm ảnh hưởng đến tình hình dự báo tài chính của Tổng công ty và báo cáo Tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Lượng nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh cho biết, trong 9 tháng qua công tác quản trị của Tổng công ty đã có những bước đi đúng hướng và bài bản thu được nhiều kết quả tiến bộ. Tuy nhiên, do tác động của tình hình thế giới đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, gây ảnh hưởng và tác động về giá nguyên vật liệu dẫn đến những khó khăn trong hoạt động SXKD nói chung của Ngành Điện. Nhìn lại những khó khăn trong thời gian qua Tổng công ty đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc tinh thần tâm huyết ý thức trách nhiệm của tất cả CBCNV và lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị. Chủ tịch HĐTV hy  vọng rằng, Lãnh đạo Tổng công ty, Trưởng các Ban và Giám đốc các đơn vị sẽ ý thức được vị trí của mình để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2022. Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh yêu cầu các đơn vị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

6

Chủ tịch HĐTV bà Đỗ Nguyệt Ánh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thực hiện nghiêm chỉ đạo điều hành của Tổng công ty, đặc biệt là công nợ, quyết toán, giải ngân hạch toán của Tổng công ty, đặc biệt thực hiện nghiêm giải pháp đảm bảo an toàn tài chính; Chú trọng các biện pháp để ngăn chặn giảm thiểu tai nạn lao động tai nạn điện trong dân; Tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền ngày ghi chỉ số và thực hiện tốt công tác truyền thông.

Các đơn vị tập trung hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu SXKD được giao về mọi mặt quản lý kỹ thuật vận hành kinh doanh điện năng và đầu tư xây dựng, chuyển đổi số, thoái vốn; Chuẩn xác lại danh mục tiến độ công tác đầu tư xây dựng trên tinh thần đảm bảo về yêu cầu vận hành và yêu cầu của phụ tải, tiết kiệm vốn đầu tư một cách tối ưu; Xây dựng kế hoạch cân đối tài chính linh hoạt trong các tháng cuối năm; Chăm lo đúng mức và kịp thời cho Người lao động.

Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh tin tưởng, với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong những năm qua, CBCNV và Người lao động toàn Tổng công ty sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

2

Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc kết luận Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV và ý kiến phát biểu chỉ đạo của các ông Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện yêu cầu các đơn vị sẽ tập trung nước rút hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Trong đó đề nghị cần tăng cường xử lý các tồn tại khiếm khuyết trên đường dây để hạn chế các sự cố do hư hỏng thiết bị gây ra, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phối hợp giữa Đội QLVH lưới điện 110kV và Điện lực, để hạn chế các dạng sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; Đẩy mạnh công tác CBM tại các đơn vị, đôn đốc thực hiện đối với các đơn vị có tỉ lệ thực hiện năm 2022 theo kế hoạch còn thấp để đảm bảo công tác xử lý các tồn tại khiếm khuyết trên thiết bị đạt hiệu quả, hạn chế tối đa việc xảy ra sự cố; Tập trung nghiên cứu về hệ thống tụ bù cho hệ thống công trình điện của Tổng công ty và của khách hàng; Các BQLDA và các Công ty Điện lực phải khẩn trương quyết liệt đôn đốc các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực để khẩn trương, quyết liệt triển khai các dự án được giao; Các đơn vị căn cứ kế hoạch tài chính Tổng công ty giao, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, chủ động cân đối tài chính, thực hiện tiết kiệm chi phí đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao... Hoàn thành 100% các nhiệm vụ chuyển đổi số Tập đoàn giao Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2022.

Tập trung xây dựng kế hoạch năm 2023, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện nhấn mạnh, công tác kế hoạch năm 2023 phải có sự rà soát kỹ, lường trước những khó khăn thuận lợi, đảm bảo có sự mở và linh hoạt cho những nhiệm vụ thực tế của năm, trên cơ sở đó sẽ xây dựng một bộ kế hoạch thực sự chất lượng và có hiệu quả. Lãnh đạo Tổng công ty và các Ban chuyên môn tập trung rà soát lại trên cơ sở đánh giá việc thực hiện của năm 2022 và để xây dựng năm 2023 theo bối cảnh thực tế diễn ra, từ đó định hình ra được giải pháp và nhiệm vụ để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 sát với kế hoạch được giao, ông Nguyễn Đức Thiện yêu cầu.

Hội nghị đã khen thưởng cho các đơn vị có thành tích trong Quý III/2022:

8 7 9

 

Nguồn: npc.com.vn

 
Tin cùng thư mục :
Chủ tịch Hội đồng thành viên Đỗ Nguyệt Ánh vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”
Bảo đảm cung ứng điện: Cần sự phối hợp chặt chẽ trong chính sách, cơ cấu giá
Trong bối cảnh rất khó khăn do giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện tăng đột biến, EVN đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tiết kiệm chi phí
EVN - Vạn trái tim - Một tấm lòng
Infographic: EVN triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2022
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam triển khai thực hiện chương trình Tháng tri ân khách hàng năm 2022
CÔNG ĐOÀN ĐLVN: RA MẮT GIAO DIỆN MỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN GIÁO, TRUYỀN THÔNG.
PC Phú Thọ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Khách hàng quét mã QR, nhận ưu đãi khi thanh toán hóa đơn tiền điện qua ví ZaloPay
Tổng công ty Điện lực miền Bắc chú trọng thực hiện an toàn phòng cháy trong sử dụng điện và quản lý vận hành lưới phân phối
Danh Mục