Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Saturday, June 3, 2023
 
Tài liệu Văn hóa doanh nghiệp
 
2022-10-28 15:09:17
Điện năng thực sự trở thành nguồn năng lượng cho cuộc sống tươi đẹp của mỗi người và động lực cho sự phát triển bền vững của Quốc gia. Là Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng của Việt Nam, EVN thực sự mong muốn đóng góp những tiến bộ năng lượng và ứng dụng khoa học công nghệ vào việc phụng sự xã hội và kiến tạo tương lai đất nước.
✅Trên cơ sở kế thừa tài liệu Văn hóa EVN ban hành năm 2009, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng giới thiệu “Tài liệu Văn hóa EVN”.
 
Tin cùng thư mục :
Đẩy mạnh văn hóa học tập trong Công ty Điện lực Phú Thọ
Văn hóa doanh nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt đối với chiến lược phát triển của EVNNPC
Tổng công ty Điện lực miền Bắc coi trọng Văn hóa kinh doanh gắn với Văn hóa doanh nghiệp
Nghỉ hưu
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội thảo giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm Văn hóa doanh nghiệp
PC Phú Thọ tổ chức thành công lớp đào tạo kỹ năng cán bộ quản lý
Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho toàn thể CBCNV
Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức lễ ký cam kết thực thi VHDN năm 2022
LÂM THAO ĐỒNG LÒNG CHỐNG DỊCH
Bố tôi là thợ điện
Danh Mục