Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Wednesday, September 28, 2022
 
EVNNPC: Rà soát khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tỉnh Phú Thọ
 
2022-06-08 07:36:06

 Ngày 1/6/2022, đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) do ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc chủ trì cùng đại diện một số Ban Tổng công ty, Ban quản lý dự án lưới điện, Ban quản lý dự án phát triển điện lực đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) để rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐTXD), kịp thời lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của đơn vị để cùng tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. 

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Lâm - Giám đốc PC Phú Thọ cho biết: 5 tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực Phú Thọ đảm bảo cung ứng điện an toàn tin cậy phục vụ phát triển kinh tế xã hội và các hoạt động sự kiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

z3459597722124_b7cd8608cab6c9395a8b385f7cb46e3d

Ông Nguyễn Quang Lâm - Giám đốc PC Phú Thọ báo cáo tình hình cung cấp điện và công tác đầu tư xây dựng của Công ty trong 5 tháng đầu năm 2022 

Tổng sản lượng điện thương phẩm của PC Phú Thọ 5 tháng đầu năm 2022 đạt trên 1,312 tỷ kWh, tăng 9,56% so cùng kỳ năm 2021, đạt 35,54% so với kế hoạch được giao; giá bán điện bình quân đạt 1.789,31 đồng/kWh, tăng 8,08 đồng/kWh so với cùng kỳ 2022 và thấp hơn 25,99 đồng/kWh so với kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, PC Phú Thọ đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 39 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4/5 ngày, giảm 01 ngày so với KHG của NPC. Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách của Công ty đều đạt so với quy định của EVN. 
Thực hiện công tác kiểm tra giám sát mua bán điện, 5 tháng năm 2022 toàn Công ty đã tiến hành kiểm tra 76.130 lượt khách hàng (đạt 78,1% kế hoạch giao); đã truy thu, bồi thường do hư hỏng sai lệch về đo đếm và trộm cắp điện được 663.248kWh. 

Cũng theo đại diện PC Phú Thọ, tỷ lệ tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm 5 tháng đầu năm 2022 của Công ty đạt 4,73%, thấp hơn so với cùng kỳ là 1,92% và thấp hơn so với kế hoạch giao là 0,11%. 

Trong năm 2022 Công ty đã thực hiện các chương trình đầu tư, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên để giảm tổn thất điện năng. Hàng tháng, Công ty đều họp ban chỉ đạo thực hiện giảm tổn thất điện năng để phân tích, tìm nguyên nhân và đưa ra chương trình cho tháng sau. Công ty cũng đã thực hiện hướng dẫn về hoán chuyển 09 bộ tụ bù trung áp, rà soát các bộ tù tù hạ áp để không còn các trường hợp bù thừa, bù thiếu trên đường dây. Tuy nhiên, theo PC Phú Thọ, công tác giảm tổn thất điện năng còn một số khó khăn, đó là: Trên lưới hạ áp của PC Phú Thọ tồn tại nhiều TBA có bán kính cấp điện lớn (484 TBA có bán kính cấp điện >1,5km; 374 TBA có bán kính cấp điện từ 1,2km đến 1,5km; 421 TBA có bán kính cấp điện từ 1km đến 1,2km); lưới điện hạ áp được tiếp nhận từ lưới điện hạ áp nông thôn còn nhiều, mới chỉ được đầu tư cải tạo sửa chữa tối thiểu thay thế công tơ và hòm công tơ (670km) nên tỷ lệ tổn thất cao. Hiện toàn Công ty vẫn còn 36 TBA có điện áp thấp, tổng số khách hàng điện áp thấp là 1.925 khách hàng; còn 415,9km dây dẫn 1 pha 2 dây, 2 pha 3 dây. 

Về công tác đầu tư xây dựng, hết tháng 5/2022, PC Phú Thọ đã thực hiện đóng điện toàn bộ các dự án bổ sung, chuyển tiếp 2021 - 2022, các dự án trung hạ áp kế hoạch của năm gồm 20 công trình, xây dựng mới 89TBA. 

Hiện nay dự án "Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới trên không năm 2021 - 2022 tỉnh Phú Thọ" đang triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành trước 30/6/2022; Dự án "Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ (KFW)" đã thực hiện thi công, đóng điện xong 90% khối lượng, đang đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại và hoàn tất hồ sơ quyết toán trước 30/6/2022 theo chỉ đạo của EVNNPC. Dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Việt trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân (tỉnh Phú Thọ) đã EVNNPC phê duyệt thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật bảo vệ thi công, tổng dự toán, phấn đấu hoàn thành đóng điện trong tháng 11/2022.

Về kế hoạch đầu tư xây dựng bổ sung năm 2022, hiện nay, Tổng công ty giao cho Công ty 3 danh mục xuất tuyến trạm 110kV Thụy Vân (lắp máy T2), Công ty đang thực hiện công tác tư vấn thiết kế theo hình thức tự thực hiện, dự kiến sẽ đóng điện đồng bộ mới việc hoàn thành lắp máy T2 trong tháng 10/2022.

Về công tác giải ngân, quyết toán, đến tháng 05/2022, Công ty đã giải ngân được 71,925 tỷ. Năm 2022 Tổng công ty tạm giao kế hoạch quyết toán 62 công trình, theo dự kiến lũy kế đến hết tháng 5/2022, Công ty đã quyết toán được 22/18 công trình theo kế hoạch.

Trong năm 2022, Công ty đã tổ chức lựa chọn nhà thầu của 64 gói thầu với 100% bằng hình thức đấu thầu qua mạng,  tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu đạt 6,57%, tỷ lệ số lượng gói thầu chiết giảm 5% đạt 80,33%. 

Tại buổi làm việc, đại diện PC Phú Thọ cũng nêu ra những khó khăn trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, các vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng để báo cáo doàn công tác Tổng công ty. Một trong những vấn đề đang tạo nhiều áp lực trong công tác quản trị doanh nghiệp, có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Phú Thọ là lực lượng lao động. Hiện nay bộ máy nhân sự toàn Công ty có 816 CBCNV , trong đó người lao động tại các điện lực trực thuộc có 554 người, chiếm tỉ lệ 68% toàn Công ty, trong đó: 412 lao động là nam chiếm 74%, 142 lao động nữ chiếm 26%; lao động trực tiếp là 499 người và gián tiếp là 55 người.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Quang Lâm - Giám đốc PC Phú Thọ, trong công tác nhân sự của đơn vị hiện nay có một số khó khăn ảnh hưởng đến kết quả chung của Công ty. Cụ thể, lao động của Công ty còn thiếu nhiều so với định biên của Tổng công ty (18% sau tiết giảm), do đó CBCNV tại các đơn vị phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ cùng lúc đã ảnh hưởng một phần đến hiệu quả sản xuất chung của Điện lực. Ngoài ra, một số Điện lực có tỉ lệ lao động nữ cao như: Điện lực Thành phố Việt Trì (41,6%), Điện lực Lâm Thao (33%); Điện lực thị xã Phú Thọ (39%) cũng gây khó khăn cho các công việc mang tính đặc thù ưu tiên nam như thao tác trên lưới, leo cao,….

sep LMTÔng Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC kết luận buổi làm việc

Sau khi lắng nghe báo cáo, kiến nghị đề xuất từ PC Phú Thọ, từ phía các Ban chức năng Tổng công ty, ông Lê Minh Tuấn đã thống nhất ghi nhận một số kiến nghị đề xuất của đơn vị trong công tác lao động, đầu tư xây dựng, quản lý kỹ thuật….để đoàn công tác báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên. Về công tác đầu tư xây dựng, Phó Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ Ban Quản lý đấu thầu là đầu mối thực hiện rà soát, đánh giá đột xuất tiến độ, chất lượng đối với các nhà thầu để nâng cao chất lượng quản lý và thực hiện dự án. 

Hiện nay, Bộ Công Thương đang rà soát các góp ý quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, xét tầm nhìn 2045 (Quy hoạch điện VIII), cơ quan quản lý nhà nước đang triển khai lập Phương án mạng lưới điện tỉnh/thành phố theo quy định của Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 (hướng dẫn chi tiết một số điều Luật Quy hoạch) và thực hiện công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng do EVNNPC làm chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ và Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Do vậy, để nắm bắt tình hình phụ tải, công tác lập quy hoạch phát triển điện lực và báo cáo chính quyền địa phương các nội dung liên quan đến công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng lưới điện tại 27 tỉnh/thành phố trên địa bàn EVNNPC quản lý, Tổng công ty xây dựng chương trình làm việc với Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trong tháng 6/2022. Phó Tổng Giám đốc giao Ban Kế hoạch phối hợp cùng Ban Quản lý đầu tư tổng hợp các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đấu nối, bất cập trong quy hoạch,…nhằm có thông tin báo cáo trong cuộc họp sẽ được tổ chức trong tháng 6 này. Trong công tác đầu tư xây dựng, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu để tránh việc các đơn vị khởi công công trình để lấy thành tích thi đua nhưng sau đó thiếu thủ tục pháp lý, do vậy, các Ban chuyên môn cùng với các Ban Quản lý dự án, các Công ty Điện lực phải đảm bảo có đầy đủ điều kiện cần và đủ mới có thể khởi công trình. Ban Kế hoạch đầu tư phối hợp cùng PC Phú Thọ họp với nhau để có cái nhìn tổng thể trong quy hoạch đầu tư xây dựng các dự án.

Đối với công tác Kinh doanh dịch vụ khách hàng, ông Tuấn gợi ý sáng kiến cần rà soát để tiết kiệm kinh phí, việc nhắn tin nhắn văn bản SMS có thể chuyển đổi sang các tin nhắn miễn phí như zalo, viber. Để thực hiện công tác sản xuất kinh doanh khác, ông Tuấn chia sẻ với những khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch của đơn vị, Đoàn công tác cũng sẽ có kiến nghị với Lãnh đạo Tổng công ty để có những điều chỉnh phù hợp.

Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022, ông Tuấn cũng như Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Thọ mong muốn và hi vọng mọi khó khăn vướng mắc của đơn vị sẽ được các cấp kịp thời giải quyết, đặc biệt, sự quyết tâm và đồng lòng của CNCNV và tập thể người lao động trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Mai Phương - Ban Truyền thông & Hồng Nhung - Văn phòng - PC Phú Thọ

 
Tin cùng thư mục :
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ xây dựng các dự án tại tỉnh Phú Thọ
Xã Sơn Tình huyện Cẩm Khê làm tốt công tác giải phóng mặt bằng hành lang lưới điện
Điện lực Đoan Hùng chuyển đổi cấp điện áp lưới điện
EVNNPC kiểm tra tiến độ các dự án khởi công, đóng điện và chuẩn bị đầu tư năm 2021 do BA1 làm quản lý A
Kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án lưới điện 110kV trong năm 2021
Kiểm tra tiến độ dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Cẩm Khê 2
PC Phú Thọ tháo gỡ khó khăn trong công tác cấp phép thi công dự án KFW3
PC Phú Thọ nâng cấp lưới điện từ 10kv lên cấp điện áp 22kV tại huyện Đoan Hùng
Hiệu quả từ các dự án của ngành Điện tỉnh Phú Thọ
Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án điện
Danh Mục