Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, July 1, 2022
 
VBPQ ngành điện
 
2015-03-11 14:47:34

 

Số, ký hiệu
Ngày hiệu lực Trích yếu nội dung Tải nội dung
171/CT-TTg
26/01/2011
Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện
171/CT-TTg.pdf
07/2006/TT-BCN
17/10/2006
Hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng
07/2006/TT.pdf
Luật Điện Lực
03/12/2004
Luật Điện Lực
Luatdienluc.doc
68/2010/NĐ-CP
15/06/2010
Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
ND68CP.pdf
105/2005/NĐ-CP
17/08/2005
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hanh một số điều của Luật Điện Lực
ND105.pdf
269/QĐ-TTg
23/02/2011
 
Về giá bán điện năm 2011
QD269TTG.pdf
268/QĐ-TTg
23/02/2011
Về biểu giá bán lẻ điện
QD 268-TTg.pdf
 Số 31/2006/QĐ -BCN
6/9/2006
Ban hành quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
Số31/2006.doc
111/2009/TTLT/BTC-BCT
1/6/2009
Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
TT111.pdf

 

 
Danh Mục