Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, July 1, 2022
 
Thông tư số 06/2021/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT
 
2021-11-09 07:59:16

 Ngày 6/8/2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 quy định về thực hiện giá bán điện.

 

Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện tại đây.

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục