Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, July 1, 2022
 
Điện lực miền Bắc đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (2021-2025)
 
2021-08-28 10:43:21

 Năm 2009, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” lần đầu được khởi xướng nhằm mục đích phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Sau hơn 10 năm thực hiện, cuộc vận động ấy đã thực sự mang đến những hiệu quả tốt đẹp. Rất nhiều hàng hóa mang tên “made in Việt Nam” đã thực sự rạng rỡ tầm cỡ quốc tế.

 

Logo của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tiếp tục phát huy những thành quả đó, thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai “Đẩy mạnh liên kết, hợp tác, phát triển doanh nghiệp trong Khối, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 – 2025, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc thực hiện cuộc vận động vô cùng thiết thực này. EVNNPC xác định rõ hoạt động liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong Khối đảm bảo nguyên tắc: Tự nguyện, bình đẳng, gắn kết, hai bên cùng có lợi, tôn trọng lợi ích của mỗi bên và phù hợp với quy định của pháp luật.

Mục đích của EVNNPC thể hiện rõ trong Kế hoạch thực hiện là nâng cao việc liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của nhau, góp phần thực hiện hiệu quả hơn kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; từng bước hình thành các liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất, tăng tỷ lệ nội địa hóa, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu. Mặt khác, việc nâng cao vai trò, vị trí hạt nhân lãnh đạo ở đơn vị, năng lực lãnh đạo và yêu cầu bám sát thực tiễn của công tác Đảng gắn với sản xuất, kinh doanh tại đơn vị được BTV Đảng ủy EVNNPC đặc biệt quan tâm. Các đơn vị được khuyến khích chủ động nghiên cứu, đề xuất với Bộ công thương, Đảng ủy Khối, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty những chủ trương, giải pháp tích cực, hiệu quả để đơn vị có điều kiện thuận lợi và thực chất để tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Mỗi cán bộ EVNNPC cần nhận thức rõ thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là cổ vũ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và hình thành nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động. Qua đó, tăng cường tạo nguồn vốn đầu tư, mở rộng sản xuất, kích thích tiêu dùng trong nước, mở rộng thị trường, đặc biệt thị trường nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Một số nội dung cơ bản của kế hoạch “Đẩy mạnh liên kết, hợp tác, phát triển doanh nghiệp trong Khối, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 – 2025 của EVNNPC:

- Liên kết, hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, từng bước hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất, kinh doanh.
- Liên kết, hợp tác trong việc ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản xuất, dịch vụ của nhau.
- Liên kết, hợp tác trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất kinh doanh.
- Liên kết, hợp tác trong hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Liên kết, hợp tác trong việc chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản trị, điều hành và công tác xây dựng Đảng.
- Hoạt động liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong Khối theo hình thức song phương, đa phương; liên kết theo chuỗi giá trị của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; khuyến khích mô hình liên kết, hợp tác giữa nhà “nghiên cứu - sản xuất”, “sản xuất - đào tạo”, “nghiên cứu - đào tạo”.
- Khuyến khích mở rộng liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị ngoài Khối.

Logo chính thức của Hàng Việt Nam chất lượng cao

Để thực hiện tốt các nội dung trên, lãnh đạo EVNNPC đẩy mạnh nâng cao nhận thức và tuyên truyền. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đừng đầu các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện và đưa chương trình vào chiều sâu; thống nhất quan điểm chủ động, tích cực, triệt để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau trong các công đoạn của quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có khả năng canh trạnh với hàng ngoại nhập; phấn đấu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong sử dụng sản phẩm, nguyên liệu, dịch vụ của nhau. Bên cạnh đó, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động nêu cao và phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, góp sức xây dựng văn hóa tiêu dùng: Người Việt Nam “Dùng hàng Việt là yêu nước”. Tăng cường quảng bá, giới thiệu thương hiệu, dịch vụ qua website của đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Mặt khác, nâng cao năng lực cạnh tranh là yếu tố không thể thiếu trong phát triển. Sử dụng, khai thác hiệu quả các nguồn lực (nguồn nhân lực, vật lực, tài lực) của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống của cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động. Đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới, sáng tạo, thành tựu của cuộc Cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn về “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam” nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm và dịch vụ.

Chủ động liên kết và hợp tác toàn diện là hai nội dung lãnh đạo EVNNPC đặc biệt quan tâm. Các đơn vị chủ động phối hợp, nghiên cứu kỹ nhu cầu sử dụng, năng lực đáp ứng các sản phẩm, dịch vụ và khả năng liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong khối để thỏa thuận hợp tác cụ thể, lâu dài; thực hiện liên kết, ký kết hợp tác trên các nội dung thuộc lĩnh vực hoạt động của mình; hướng tới hình thành những doanh nghiệp có khả năng tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. EVNNPC xác định luôn chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng; tiến trình đổi mới, tái cơ cấu và quản trị doanh nghiệp, giao lưu văn hóa thể thao,…với các doanh nghiệp trong Khối. Qua đó, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy các hoạt động liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp, xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh dài hạn. Từng bước kết nối giao thương, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong Khối với các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 
Đảng ủy EVNNPC đã yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh Tổng công ty căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện chương trình, tổ chức quán triệt nội dung đến các cán bộ, đảng viên, và người lao động trong đơn vị, chủ động, tích cực sử dụng sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa của các đơn vị trong Khối trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, công nhân, người lao động ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam, xây dựng văn hóa tiêu dùng người Việt Nam “Dùng hàng Việt là yêu nước”.

Với tinh thần quyết liệt, hành động mạnh mẽ, lan tỏa rộng và sâu, EVNNPC tin tưởng sẽ thành công trong việc thực hiện “Đẩy mạnh liên kết, hợp tác, phát triển doanh nghiệp trong Khối, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 – 2025.

Nguồn: npc.com.vn

 
Tin cùng thư mục :
PC Phú Thọ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Khách hàng quét mã QR, nhận ưu đãi khi thanh toán hóa đơn tiền điện qua ví ZaloPay
Tổng công ty Điện lực miền Bắc chú trọng thực hiện an toàn phòng cháy trong sử dụng điện và quản lý vận hành lưới phân phối
Điện lực miền Bắc không ngồi đợi pháo hoa chiến thắng
Kỹ năng thoát nạn khi có cháy ở nhà cao tầng
Phòng chống cháy nổ do điện trong sinh hoạt
EVNNPC - Niềm tin cho một tương lai số
EVNNPC tổ chức đào tạo "Ứng dụng các công nghệ 4.0 trong phân tích, khai thác dữ liệu lớn"
Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về tăng cường phòng chống dịch, đảm bảo hoạt động SXKD và ĐTXD
Tăng cường công tác phòng, chống dịch và thực hiện hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ quan, đơn vị của Bộ y tế
Danh Mục