Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, July 1, 2022
 
PC Phú Thọ nâng cấp lưới điện từ 10kv lên cấp điện áp 22kV tại huyện Đoan Hùng
 
2021-07-30 16:44:45

 Ngày 26/7/2021, Điện lực Đoan Hùng  thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ đã thực hiện hoàn thành dự án nâng cấp lưới điện từ cấp điện áp 10kV lên 22kV cho 2 lộ đường dây 971, 973 E 4.14.


 
Công nhân điện lực thực hiện thay thế cáp ngầm

Dự án được đầu tư trên địa bàn 3 xã Chí Đám, Vân Du và 1 phần thị trấn Đoan Hùng với 8 TBA được hoán đổi nâng công suất, thay thế các dây dẫn AC50 bằng dây dẫn AC120/19, thay xà, sứ, phụ kiện dây dẫn đấu nối các mạnh vòng  971,973 E4.14 để chuyển toàn bộ phụ tải sang vận hành cấp điện áp 22kV .