Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Sunday, December 17, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 47
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Cẩm Khê
1 8h0 : 30/08/201712h0 : 30/08/2017Khác : Kéo lại độ võng từ 13A đến 14A,14A2 sang 14A2LỘ A---Trạm Biến Áp Sơn Nga 2Lộ A TBA sơn nga 2 : 129PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
2 8h0 : 30/08/201712h0 : 30/08/2017Khác : Tách lèo và thu hồi dây dẫn cột 7A 23 để san tải cho TBA Đồng lương 9LỘ BĐZ 0,4KV Lộ A TBA Đồng Lương 8 : 181PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
3 7h0 : 30/08/201710h0 : 30/08/2017Khác : Tách lèo và thu hồi dây dẫn cột 9A để san tải cho TBA Xương thịnh 5LỘ ALộ A xương thịnh 2 : 236PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
4 8h0 : 29/08/201711h0 : 29/08/2017Khác : Tách lèo và thu hồi dây dẫn cột 13A để san tải cho TBA ủy ban cấp dẫnLỘ ALộ A TBA xóm thượng : 153PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
5 7h0 : 29/08/201711h0 : 29/08/2017Khác : Tách lèo và thu hồi dây dẫn cột 10A Sang 11A để san tải cho TBA ủy ban cấp dẫnLỘ ALộ A TBA xóm Đình : 153PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
6 7h0 : 29/08/20178h0 : 29/08/2017Khác : Tách lèo và thu hồi dây dẫn cột 10A Sang 11A để san tải cho TBA ủy ban cấp dẫnTrạm Xóm Đình Cấp DẫnKhu 6,7,8 xã cấp dẫn TBA xóm đình : 352PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
Điện Lực Đoan Hùng
7 7h0 : 29/08/201712h0 : 29/08/2017Khác : ĐL-Đoan Hùng san tải từ TBA Phúc Lai 2 sang TBA Tây Cốc 13Phúc Lai 2 (IVO)Thôn 2 xã Phúc Lai : 141PA02DHĐiện Lực Đoan Hùng
8 7h0 : 29/08/201714h0 : 29/08/2017Khác : ĐL-Đoan Hùng thay thay TI và cáp đầu cực TBAMinh Phú 6Thôn 7,Xã Minh Phú : 120PA02DHĐiện Lực Đoan Hùng
9 7h0 : 29/08/201712h0 : 29/08/2017Khác : ĐL- Đoan Hùng san tải từ TBA Tây Cốc 2 sang TBA Tây Cốc 3Tây Cốc 2Thôn 6-Xã Tây Cốc : 301PA02DHĐiện Lực Đoan Hùng
10 7h0 : 29/08/201717h0 : 29/08/2017Khác : ĐL-Đoan Hùng san tải TBA Tây Cốc 2 sang TBA Tây Cốc 3Tây Cốc 3Thôn 2- Xã Tây Cốc : 265PA02DHĐiện Lực Đoan Hùng
Điện Lực Hạ Hoà
11 7h0 : 31/08/201716h30 : 31/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp xuống hòm công tơ chất lương kémYên Luật 1Khu 1 xã Yên Luật : 273PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
12 7h30 : 29/08/201715h0 : 29/08/2017Sửa chữa thường xuyên : - Thay dây trần mục nát từ cột 24B đến 27B sau TBA Bằng Giã 2Bằng Giã 2Toàn bộ phụ tải sau TBA Bằng Giã 2 : 266PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
Điện Lực Lâm Thao
13 7h0 : 29/08/201712h0 : 29/08/2017Khác : - Điện lực Lâm Thao san tải, cân đảo pha đường dây 0,4kV lộ B sau TBA Lâm Thao 7 sang TBA Lâm Thao 20Lộ B- TBA Lâm Thao 7TT Lâm Thao Huyện Lâm Thao : 11PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
14 7h0 : 29/08/201712h0 : 29/08/2017Khác : - Điện lực Lâm Thao san tải, cân đảo pha đường dây 0,4kV lộ B sau TBA Lâm Thao 7 sang TBA Lâm Thao 20Lộ B---TBA Chống Quá Tải Lâm Thao 7TT Lâm Thao Huyện Lâm Thao : 215PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
15 7h0 : 29/08/201712h0 : 29/08/2017Khác : - Điện lực Lâm Thao san tải, cân đảo pha đường dây 0,4kV lộ A sau TBA CQT. Lâm Thao 7 sang TBA Lâm Thao 19Lộ A---TBA Chống Quá Tải Lâm Thao 7Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao : 2PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
16 6h0 : 29/08/201712h0 : 29/08/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : - Cho phép công ty TNHH Long Lâm thay tủ 400V, cáp tổng đầu cực và dây dẫn dòng tiếp địa chống sét.TBA Cao xá 2Khu:An Thái.An Thịnh.Đông Thịnh.Trung Cường.Hậu CườngXã Cao Xá, Huyện Lâm Thao : 442PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
17 7h0 : 29/08/201712h0 : 29/08/2017Khác : - Điện lực Lâm Thao san tải, cân đảo pha đường dây 0,4kV lộ B sau TBA Lâm Thao 2 sang TBA Lâm Thao 19Lô B---Thị trấn Lâm Thao 2TT Lâm Thao : 96PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
18 7h0 : 29/08/201712h0 : 29/08/2017Khác : - Điện lực Lâm Thao san tải, cân đảo pha đường dây 0,4kV lộ C sau TBA Lâm Thao 2 sang TBA Lâm Thao 18Lộ C TBA Lâm Thao 2TT Lâm Thao, Huyện Lâm Thao : 158PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
Điện Lực Phù Ninh
19 6h0 : 28/08/20179h0 : 28/08/2017Khác : Thay sứ vỡ,buộc lại lèo,thay dây tiếp địa CSV theo tiêu chuẩn các TBA,xử lý bộ phận truyền động DCL xuống TBALộ 972 TG Bãi BằngXã Phú Nham, Tiên Du, An Đạo, Bình Bộ, Tử Đà, Phù Ninh, Kim Đức, Vĩnh Phú : 5421PA02PNĐiện Lực Phù Ninh
Điện Lực TX Phú Thọ
20 7h0 : 29/08/20179h0 : 29/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối san tải ĐZ 0.4kVLộ A ---ĐỖ XUYÊN 5Khu 3 Xã Đỗ Xuyên Huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ : 232PA02PTĐiện Lực TX Phú Thọ
21 7h0 : 29/08/20179h0 : 29/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối san tải ĐZ 0.4kVLộ B ---ĐỖ XUYÊN 1khu 8 Xã Đỗ Xuyên Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ : 48PA02PTĐiện Lực TX Phú Thọ
22 7h0 : 29/08/20179h0 : 29/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối san tải ĐZ 0.4kVLộ C ---ĐỖ XUYÊN 1Một phần khu vực xã Đỗ Xuyên - Thanh Ba - Phú Thọ : 146PA02PTĐiện Lực TX Phú Thọ
Điện Lực Tân Sơn
23 8h0 : 31/08/201712h0 : 31/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha lộ A,B ĐZ 0,4KVĐồng Sơn 2XUÂN : 271PA02TAĐiện Lực Tân Sơn
24 8h0 : 31/08/201712h0 : 31/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha lộ A,B ĐZ 0,4KVKim Thượng 3CHIỀNG : 269PA02TAĐiện Lực Tân Sơn
25 8h0 : 31/08/201712h0 : 31/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha lộ A,B ĐZ 0,4KVVinh Tiền 1GỐC GẠO : 152PA02TAĐiện Lực Tân Sơn
26 8h0 : 30/08/201710h30 : 30/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Cắt điện lộ A để đấu nôi ĐZ 0,4KV mới tại cột 5ALai Đồng 3xóm vường xã lai đồng : 269PA02TAĐiện Lực Tân Sơn
27 8h0 : 29/08/201711h0 : 29/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Để san tải TBA Kiệt sơn 3,tách lèo cột 25A về Kiệt sơn 6,đấu nối tại cột 37AKiệt Sơn 3LIỆM : 324PA02TAĐiện Lực Tân Sơn
28 8h0 : 29/08/201711h30 : 29/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Để san tải TBA Kiệt sơn 2,tách lèo cột 10B về Kiệt sơn 6,đấu nối tại cột 19BKiệt Sơn 2TRUNG TÂM : 257PA02TAĐiện Lực Tân Sơn
29 8h0 : 29/08/201711h30 : 29/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Để san tải TBA Kiệt sơn 1,tách lèo tại cột 17B về kiệT sơn 7 di chuyển hòm công tơ đấu nối ĐZ mới vào cột 26B4Kiệt Sơn 1CHIỀNG : 276PA02TAĐiện Lực Tân Sơn
Điện lực Thanh ba
30 6h0 : 28/08/201710h0 : 28/08/2017Sửa chữa thường xuyên : * Bảo dưỡng cầu dao 35kV xuống MBA - TBA Thanh Xá 1,2 * Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha các lộ sau TBA Thanh Xá 1,2Cầu dao F6-3 Hoàng CươngCác xã : Chí Tiên, Hoàng Cương , Thanh Xá : 1737PA02TBĐiện lực Thanh ba
Điện lực Tam Nông
31 5h30 : 30/08/201712h0 : 30/08/2017Khác : Dựng cột, sang dây tại K/C 1 - 2 NR TC 2, và K/C 2-3 NR Văn Lương 7 để xử lý pha đấtLộ 972 TG Cổ TiếtXã Tam Cường,Thanh Uyên,Hương Nha,Vực Trường -Tam Nông -phú Thọ : 7353PA02TNĐiện lực Tam Nông
Điện Lực Thanh Sơn
32 8h0 : 01/09/201710h0 : 01/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển lưới công tơ từ cột 5B, thay thế dây tiếp địa CSV phục vụ đo dòng điệnTT Thanh Son 6Khu Hùng Nhĩ . TT Thanh Sơn : 241PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
33 8h0 : 01/09/201715h0 : 01/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyên ĐZ 0,4kVTBA Hương Cần 5Toàn bộ KH sau TBA HC 5 : 184PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
34 8h0 : 01/09/201710h0 : 01/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyên ĐZ 0,4kVTBA Hương Cần 3Toàn bộ KH sau TBA Hương Cần 3 : 367PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
35 8h0 : 01/09/201710h0 : 01/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữ thương xuyên ĐZ 0,4kVTBA Hương Cần 4Toàn bộ KH sau TBA Hương Cần 3 : 352PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
36 6h0 : 30/08/20179h30 : 30/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênLỘ 373-E4.8Xã Võ Miếu , Văn Miếu, Tâm Minh, Khả Cửu, Đông Cửu Thượng Cửu : 8736PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
37 7h0 : 30/08/201710h0 : 30/08/2017Thí nghiệm định kỳ : Thay công tơ và TI đầu cực, TNĐK MBABQL Dự Án JICANhà máy nước : 1PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
Điện Lực TP Việt trì
38 13h30 : 30/08/201716h0 : 30/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc ghíp lèo cáp muyle xuống hòm công tơ , thay khóa hãm cáp bị vỡ tách nối đất CSVTĐC Minh Nôngphường minh nông : 66PA02VTĐiện Lực TP Việt trì
39 7h0 : 30/08/20178h0 : 30/08/2017Thay công tơ định kỳ : Kiểm tra HTĐĐ thay TI đầu cựcHTX NN Xã Hùng Lô 2xã Hùng Lô : 1PA02VTĐiện Lực TP Việt trì
40 8h0 : 30/08/20179h0 : 30/08/2017Thay công tơ định kỳ : Kiểm tra HTĐĐ thay TI đầu cựcHTX NN Xã Hùng Lô 3Xã Hùng Lô : 1PA02VTĐiện Lực TP Việt trì
41 7h0 : 30/08/201711h0 : 30/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc ghíp lèo cáp muyle xuống hòm công tơ , thay khóa hãm cáp bị vỡ tách nối đất CSVTĐC Rừng CấmKhu tái định cư Rừng Cấm : 128PA02VTĐiện Lực TP Việt trì
42 13h30 : 30/08/201716h30 : 30/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫn khoảng cột từ 2A đến 2A2 (SCTX)Lộ A---Cty XL điện nước Sông Hồngphụ tải lộ A - TBA : 83PA02VTĐiện Lực TP Việt trì
43 7h0 : 30/08/201710h0 : 30/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển dây dẫn, hòm công tơ từ cột 8B1 sang cột 8B1 mới dựng (SCTX)Lộ B---Trạm Thi Đua 1phường Tiên Cát : 209PA02VTĐiện Lực TP Việt trì
44 7h0 : 29/08/201710h0 : 29/08/2017Cắt điện theo yêu cầu của khách hàng : Chuyển dây dẫn, hòm công tơ từ cột 2A sang cột 2A mới dựng theo đơn của khách hàngLộ A---Trạm Thanh Miếu 6phường Thanh Miếu : 64PA02VTĐiện Lực TP Việt trì
45 7h0 : 29/08/201710h0 : 29/08/2017Cắt điện theo yêu cầu của khách hàng : Chuyển dây dẫn, hòm công tơ từ cột 1A sang cột 1A mới dựng theo đơn đề nghị của khách hàngLỘ A---Trạm Minh Hà 2phường Tiên Cát : 128PA02VTĐiện Lực TP Việt trì
46 7h0 : 29/08/201711h0 : 29/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Sử lý tiếp xúc ghíp lèo cáp muyle xuống hòm công tơ , thay khóa hãm cáp bị vỡ tách nối đất CSVTrạm DV Thuỷ Lợi1 phần khu vực phường Vân Cơ : 97PA02VTĐiện Lực TP Việt trì
47 13h30 : 29/08/201716h0 : 29/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Sử lý tiếp xúc ghíp lèo cáp muyle xuống hòm công tơ , thay khóa hãm cáp bị vỡ tách nối đất CSVVân Phú 21 phần khu vực phường Vân Phú : 291PA02VTĐiện Lực TP Việt trì
Danh Mục