Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Saturday, March 25, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 25
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Hạ Hoà
1 13h0 : 30/03/201714h0 : 30/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Tháo, lấp CSV 35kV, TNĐK MBA năm 2017Hiền Lương 3Toàn bộ phụ tải sau TBA Hiền Lương 3 : 193PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
2 14h15 : 30/03/201715h15 : 30/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Tháo, lấp CSV 35kV, TNĐK MBA năm 2017Đại Phạm 4Mất điện toàn bộ phụ tải sau TBA Đại Phạm 4 : 359PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
3 11h15 : 30/03/201712h15 : 30/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Tháo, lấp CSV 35kV, TNĐK MBA năm 2017Động Lâm 3Toàn bộ phụ tải sau TBA Động Lâm 3 : 286PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
4 10h0 : 30/03/201711h0 : 30/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Tháo, lấp CSV 35kV, TNĐK MBA năm 2017Động Lâm 2toàn bộ phụ tải sau TBA Động Lâm 2 mất điện : 305PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
5 8h45 : 30/03/20179h45 : 30/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Tháo, lấp CSV 35kV, TNĐK MBA năm 2017TRẠM CHUẾ LƯU 3Tất cả phụ tải sau TBA Chuế Lưu 3 mất điện : 1PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
6 7h30 : 30/03/20178h30 : 30/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Tháo, lấp CSV 35kV, TNĐK MBA năm 2017Trạm Chuế Lưu 1Tất cả phụ tải sau TBA chuế lưu 1 mất điện : 1PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
7 14h15 : 28/03/201715h15 : 28/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Tháo, lấp CSV 35kV, TNĐK MBA năm 2017Đan Hà 1Khu 1 xã Đan Hà : 167PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
8 11h15 : 28/03/201712h15 : 28/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Tháo, lấp CSV 35kV, TNĐK MBA năm 2017Trạm hậu Bổng 5Khu 5 xã Hậu Bổng Huyện Hạ Hoà : 126PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
9 10h0 : 28/03/201711h0 : 28/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Tháo, lấp CSV 35kV, TNĐK MBA năm 2017Trạm Hậu bổng 4Khu 4 xã Hậu Bổng Huyện Hạ Hoà : 101PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
10 8h45 : 28/03/20179h45 : 28/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Tháo, lấp CSV 35kV, TNĐK MBA năm 2017Trạm hậu bổng 3Khu 3 xã Hậu Bổng Huyện Hạ Hoà : 19PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
11 13h0 : 28/03/201714h0 : 28/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Tháo, lấp CSV 35kV, TNĐK MBA năm 2017Trạm Đan Thượng 2Khu 1,2 xẫ Đan Thượng : 217PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
12 11h15 : 28/03/201712h15 : 28/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Tháo, lấp CSV 35kV, TNĐK MBA năm 2017Trạm Đan Thượng 1Toàn bộ phụ tải trên ĐZ 0,4kV sau TBA Đang Thượng 1 : 255PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
13 10h0 : 28/03/201711h0 : 28/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Tháo, lấp CSV 35kV, TNĐK MBA năm 2017Lệnh Khanh 3Khu 4 xã Lệnh Khanh Huyện Hạ Hoà : 157PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
14 8h45 : 28/03/20179h45 : 28/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Tháo, lấp CSV 35kV, TNĐK MBA năm 2017Phụ Khánh 1Khu 1 xã Phụ Khánh Huyện Hạ Hoà : 168PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
15 7h30 : 28/03/20178h30 : 28/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Tháo, lấp CSV 35kV, TNĐK MBA năm 2017Y Sơn 3Khu 3+4 xã Y Sơn Huyện Hạ Hoà : 123PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
Điện Lực Phù Ninh
16 6h0 : 29/03/201714h0 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL Phù Ninh thực hiện bảo dưỡng DCL 10kV xuống MBA tại TBA Đường Nam; Thay thế DCLPT32-9 Liên Hiệp giấyCDPĐ tại cột số 1 đầu NR đi KCN Giấy Bãi BằngKhu vực thị trấn Phong Châu- huyện Phù Ninh- tỉnh Phú Thọ : 3919PA02PNĐiện Lực Phù Ninh
17 8h0 : 28/03/20179h0 : 28/03/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp công tơ 3pha phát triển mới tại cột số 14B8Lộ B---Bình Bộ 2xã Bình Bộ : 216PA02PNĐiện Lực Phù Ninh
18 6h30 : 28/03/20177h30 : 28/03/2017Khác : Đóng không điện DCL 55B-9BVPS,chuyển phụ tải lộ 973-TGPN về lộ 971-TGBB.Để chống quá tải cho TGPNLộ 973 TG Phù Ninhkhách hàng sử dụng điện sau lộ 973 TG Phù Ninh : 974PA02PNĐiện Lực Phù Ninh
19 6h30 : 28/03/20177h30 : 28/03/2017Khác : Đóng không điện DCL 55B-9BVPS, chuyển phụ tải lộ 973-TGPN về lộ 971-TGBB.Để chống quá tải cho TGPNLộ 971 TG Bãi Bằngxã Phú Nham, Gia Thanh, Tiên Du, Hạ Giáp, Trị Quận : 5619PA02PNĐiện Lực Phù Ninh
20 9h30 : 28/03/201710h30 : 28/03/2017Phát triển khách hàng công cộng : lắp công tơ 3pha phát triển mới tại cột số 25ALô A---Phù Ninh 3 (IVO)xã Phù Ninh : 156PA02PNĐiện Lực Phù Ninh
Điện Lực Thanh Sơn
21 6h0 : 30/03/201710h0 : 30/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : * ĐL Thanh Sơn lắp chụp tại cột số 12 NR Cự Thắng để nâng khoảng cách pha đất .LỘ 371 E4.8Xã Thục Luyện. Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đồng, Hương Cần, Yên Lương, Yên Lãng Yên Sơn. : 13029PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
22 6h0 : 29/03/201712h0 : 29/03/2017Khác : Chom phép B đấu nối NR chè Bảo long 1 vào côt số 3 NR chè Bảo Long 3LỘ 476 E4.8TT Thanh Sơn : 2020PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
23 6h30 : 28/03/20178h30 : 28/03/2017Khác : Cho phép B thu hồi dây NR chè bảo longLỘ 375Xã Sơn Hùng, Địch Quả , Thục Luyện . : 3943PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
Điện Lực Thanh Thuỷ
24 8h0 : 27/03/201710h0 : 27/03/2017Thí nghiệm định kỳ : TNĐK năm 2017 các thiết bị tại trạmTHẠCH KHOÁN 4xã Thạch Khoán huyện Thanh Sơn : 1PA02TTĐiện Lực Thanh Thuỷ
25 8h0 : 24/03/201716h30 : 24/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Bổ sung tiết diện dây dẫn AXLPE4x95 từ cột TBA-:-10AĐÀO XÁ 3Toàn bộ phụ tải sau TBA Đào Xá 3 mất điện : 578PA02TTĐiện Lực Thanh Thuỷ
Danh Mục