Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Monday, August 21, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 64
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Cẩm Khê
1 5h0 : 20/08/201711h0 : 20/08/2017Khác : Để di chuyển khoảng cột 4 nhánh rẽ sông thao 3 theo yêu cầu đề nghi của ủy ban nhân dân huyệnMC971-TGST1Các trạm mất diện yên tập 1,phú khê 1 TT sông thao,thanh nga 1,3 sai nga sơn nga 1 : 5352PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
2 6h0 : 16/08/201710h30 : 16/08/2017Khác : kéo lại độ võng ĐZ nâng cao khoảng cách pha đất từ cột 2 sang 4CD 1-3 PHÚ LẠC 1TBA phú lạc 1 : 431PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
3 8h0 : 16/08/201711h0 : 16/08/2017Khác : kéo lại độ võng ĐZ từ cột 33A đến 35A yên tập 3LỘ ALộ A TBA yên tập 3 : 159PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
4 6h0 : 15/08/201714h0 : 15/08/2017Khác : hoán chuyển MBA của TBA hà thạch 7 -160KVA sang TBA phú khê 3 thuộc điện lực cẩm khê -320KVA và ngược lạiTrạm Biến Áp Phú Khê 3Khu 3, 4, 5, 6 TBA phú khê3 : 202PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
Điện Lực Hạ Hoà
5 11h30 : 17/08/201712h30 : 17/08/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đổi phương thức cấp điệnRCL 372/85Một phần thị trấn Hạ Hòa, xã Hậu Bổng, Liên Phương, Đan Thượng . . . : 11069PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
6 6h30 : 17/08/201712h0 : 17/08/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa trên ĐZ 35kV lộ 371 TGĐPVụ Cầu 2Khu 4+5 xã Vụ Cầu : 233PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
7 11h30 : 17/08/201712h30 : 17/08/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đổi phương thức cấp điệnMC 371 TG ĐPToàn bộ phụ tải trên đường dây 371 TGĐP : 10862PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
8 7h45 : 16/08/201711h45 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp chất lượng kém trên đường dây 0.4 kV lộ A (12 vị trí)LỘ A---Trạm Vô Tranh 5Khu 5 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa : 74PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
9 13h30 : 16/08/201716h30 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp chất lượng kém trên đường dây 0.4 kV lộ B ( 20 vị trí)LỘ B---Trạm Vô Tranh 5Khu 5 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa : 124PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
10 7h45 : 16/08/201711h45 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay ghíp chất lượng kém trên đường dây 0.4 kV lộ AB ( 20 vị trí)Trạm Vô Tranh 9Toàn bộ phụ tải sau TBA Vô Tranh 9 : 63PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
11 7h45 : 15/08/201710h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây trần mục nát từ cột 24B đến 27BBằng Giã 2Toàn bộ phụ tải sau TBA Bằng Giã 2 : 265PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
12 14h0 : 15/08/201716h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp xà sang dây vị trí cột 4B5 tự cột tự đúc sang cột CL7.5LỘ A---Y Sơn 2Ku 2 xã Y Sơn huyện Hạ Hòa : 68PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
13 7h45 : 15/08/201710h5 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp xà sang dây vị trí cột 7B tự cột tự đúc sang cột H7.5LỘ B---Trạm Yên Luật 6Khu 6 xã Yên Luật huyện Hạ Hòa : 58PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
14 7h45 : 15/08/20179h30 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Ép lại đầu cốt xử lý tiếp xúc đầu cực MBA và lắp dây tiếp địa CSV 35kV.Trạm Đan Thượng 1Toàn bộ phụ tải trên ĐZ 0,4kV sau TBA Đang Thượng 1 : 259PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
15 7h0 : 14/08/201715h0 : 14/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng và thay công tơ đầu cựcTrạm phương Viên 8Toàn bộ phụ tải sau TBA Phương Viên 8 : 116PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
16 13h0 : 12/08/201715h0 : 12/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng và thay công tơ đầu cựcHạ Hòa 9Toàn bộ phụ tải : 169PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
17 15h0 : 12/08/201717h0 : 12/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng và thay công tơ đầu cựcHạ Hoà 5toàn bộ phụ tải TBA : 191PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
18 10h0 : 12/08/201712h0 : 12/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng và thay công tơ đầu cựcHạ Hoà 4Mất điện toàn bộ phụ tải sau TBA Hạ Hoà 4 : 200PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
19 8h0 : 12/08/201710h0 : 12/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng và thay công tơ đầu cựcHạ Hoà 2Toàn bộ phụ tải TBA Hạ Hòa 2 : 369PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
20 7h0 : 12/08/20179h0 : 12/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng và thay công tơ đầu cựcHạ Hòa 10Khu 11 TT Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa : 126PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
Điện Lực Lâm Thao
21 6h0 : 18/08/201714h0 : 18/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : - Điện lực Lâm Thao sửa chữa dựng cột sang dây, chuyển hòm công tơ từ cột 1A-1A5 đường dây 0,4kV sau TBA Chu Hoá 8.Lộ A Chu Hoá 8Khu 1,2 Xã Chu Hóa-TP Việt Trì : 299PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
22 7h0 : 18/08/201712h0 : 18/08/2017Khác : - Điện lực Lâm Thao chỉnh trang lưới điện 0,4kV, tháo hạ thu hồi dây dẫn rác trên cột chỉnh trang lưới điện.Lộ B TBA Lâm Thao 1Thị trấn Lâm Thao- Huyện Thao : 95PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
23 13h0 : 16/08/201715h0 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : - ĐL Lâm Thao thay công tơ đầu cực TBA (Tài sản khách hàng)TBA Hùng Sơn 2TT Hùng Sơn : 3PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
24 7h0 : 16/08/20179h0 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : " - ĐL Lâm Thao thay công tơ đầu cực TBA. - Thay dây dẫn dòng tiếp địa đầu cực TBA."TBA Thạch Sơn 3Xã Thạch Sơn : 4PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
25 9h15 : 16/08/201711h15 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : - Thay công tơ 3 pha đầu cực.Cty Giống Gia súcXã Hợp Hải Huyện Lâm Thao : 1PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
26 7h0 : 16/08/20179h0 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : - Thay công tơ 3 pha trừ phụ đồng phần.TBA Tự dùng Bơm Lê TínhKhu vực đồng phần và trạm Bơm Lê Tính thuộc Xã Vĩnh Lại : 3PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
27 15h15 : 16/08/201717h15 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : - Thay công tơ trừ phụ Công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ Lợi Phú ThọTBA Kinh Kệ 2Khu 2 Xã Kinh Kệ : 4PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
28 6h0 : 16/08/201714h0 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : " - ĐL Lâm Thao thay công tơ 3 pha đầu cực TBATBA Sơn Dương 4Xã Sơn Dương-Lâm Thao : 101PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
29 15h15 : 16/08/201717h15 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : - ĐL Lâm Thao thay công tơ đầu cực TBA(Tài sản khách hàng)TBA Hùng Sơn 3TT Hùng Sơn : 3PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
30 7h0 : 16/08/20179h0 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : - Thay công tơ 3 pha cột 6ALộ A - TBA Lâm Thao 13TT Lâm Thao : 48PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
31 9h15 : 16/08/201711h15 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : " - ĐL Lâm Thao thay công tơ đầu cực TBA. - Thay dây dẫn dòng tiếp địa đầu cực TBA."TBA Nước Sạch Thạch SơnXã Thạch Sơn Huyện Lâm Thao : 4PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
32 5h30 : 15/08/20179h0 : 15/08/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Cho pCho phép B thi công (Công ty TNHH Hải Long Phú Thọ) đấu nối ĐZ 35kV và TBA Chu Hoá 12-180kVA-35/0,4kV lộ 373-E4.10DCL373-7/44/1 Chu Hóa 4,6Khu 5 xã Chu Hóa TP Việt Trì - Phú Thọ : 498PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
33 15h15 : 15/08/201717h15 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : " - ĐL Lâm Thao thay công tơ 3 pha đầu cực TBA - Thay dây dẫn dòng tiếp địa đầu cực TBA."TBA Bản Nguyên 5Xã Bản Nguyên : 263PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
34 13h0 : 15/08/201715h0 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : " - ĐL Lâm Thao thay công tơ đầu cực TBA, xử lý rỉ dầu. - Thay dây dẫn dòng tiếp địa đầu cực TBA."TBA Vân Hùng 1Xã Tứ Xã : 3PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
35 9h15 : 15/08/201711h15 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : " - ĐL Lâm Thao thay công tơ 3 pha đầu cực TBA - Thay dây dẫn dòng tiếp địa đầu cực TBA."TBA Thạch Vĩ 2Xã Tứ Xã : 3PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
36 7h0 : 15/08/20179h0 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : " - ĐL Lâm Thao thay công tơ 3 pha đầu cực TBA - Thay dây dẫn dòng tiếp địa đầu cực TBA."TBa Sơn Dương 3Khu 1,2 Xã Sơn Dương-Lâm Thao : 299PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
37 15h15 : 15/08/201717h15 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : " - ĐL Lâm Thao thay công tơ đầu cực TBA - Thay dây dẫn dòng tiếp địa đầu cực TBA."TBA Vân Hùng 2HTX Vân Hùng Xã Tứ Xã Huyện Lâm Thao : 3PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
38 14h0 : 15/08/201716h0 : 15/08/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : - Cho phép công ty TNHH Hải Thủy PT thi công éo dây cột 16C1-16C5, 23C-23C2-25C.Lộ C---TBA Cao Xá 2Xã Cao Xá-Lâm Thao : 150PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
39 6h0 : 15/08/201714h0 : 15/08/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : " - Cho phép công ty TNHH Hải Thủy PT thi công kéo dây từ cột 8A-đến cột 17A8 ĐZ 0,4 kV TBA Cao Xá 2Lộ A---TBA Cao Xá 2Xã Cao Xá : 158PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
40 9h15 : 15/08/201711h15 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : - ĐL Lâm Thao thay công tơ 3 pha đầu cực TBA - Thay dây dẫn dòng tiếp địa đầu cực TBA.TBA Quỳnh Lâm 3HTX Quỳnh Lâm Xã Bản Nguyên : 189PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
41 13h0 : 15/08/201715h0 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : " - ĐL Lâm Thao thay công tơ 3 pha đầu cực TBA - Thay dây dẫn dòng tiếp địa đầu cực TBA."TBA Bản Nguyên 4Xã Bản Nguyên Huyện Lâm Thao : 264PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
Điện Lực Phù Ninh
42 5h30 : 15/08/201716h0 : 15/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : đâu nối cáp vặn xoắn kéo mới lộ B tại cột 1 AB; chuyển công tơ từ cột cũ sang cột mới tại ĐZ 0,4kV lộ BLô B---Lữ 297xã Phù Ninh : 102PA02PNĐiện Lực Phù Ninh
43 5h30 : 14/08/20176h30 : 14/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : B thi công SCL: đấu nối cáp vặn xoắn kéo mới lộ A tại cột 1ABLô B---Lữ 297xã Phù Ninh : 102PA02PNĐiện Lực Phù Ninh
44 5h30 : 14/08/201716h0 : 14/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : B thi công SCL: đấu nối cáp văn xoắn kéo mới lộ A tại cột 1AB; chuyển hòm công tơ từ cột cũ sang cột mớiLô A---Lữ 297xã Phù Ninh : 179PA02PNĐiện Lực Phù Ninh
Điện Lực TX Phú Thọ
45 7h0 : 14/08/201710h0 : 14/08/2017Sửa chữa thường xuyên : *Sửa Chữa Tiếp xúc Cân đảo pha *Vệ sinh Công nghiệp TBA *kiểm tra tiếp xúc bắt lại tiếp địa dòng,dây cống sét TBACẦU TRẮNGmột phần phường hùng vương : 276PA02PTĐiện Lực TX Phú Thọ
46 9h0 : 14/08/20179h45 : 14/08/2017Sửa chữa thường xuyên : *Thay định kỳ TI đầu cực MBA *Vệ sinh Công nghiệp TBA *kiểm tra tiếp xúc bắt lại tiếp địa dòng,dây cống sét TBACông Ty TNHH FABINNO VINACông Ty TNHH FABINNO VINA : 1PA02PTĐiện Lực TX Phú Thọ
Điện lực Thanh ba
47 8h0 : 17/08/20179h0 : 17/08/2017Thí nghiệm định kỳ : ĐL Thanh Ba cho phép: XNDV Điện lực thí nghiệm định kỳ MBACty TNHH NN 1 TV cấp nước PTTrạm bơm nước sạch Thanh Ba : 1PA02TBĐiện lực Thanh ba
48 9h30 : 17/08/201710h30 : 17/08/2017Thí nghiệm định kỳ : ĐL Thanh Ba cho phép: XNDV Điện lực thí nghiệm định kỳ MBABơm cấp 2 Đông ThànhTrạm bơm cấp nước Đông Thành 2 : 1PA02TBĐiện lực Thanh ba
49 6h30 : 17/08/201711h0 : 17/08/2017Sửa chữa thường xuyên : DL Thanh Ba , Hạ Hòa phối hợp cho phép XN DV Điện Lực thay TU nguồn MC 371/63MC371 TGDPGồm: xã Yển Khê, xã Phương Lĩnh, xã Vũ Yển , một phần Xã Hanh Cù , Xã Mạn Lạn , : 4766PA02TBĐiện lực Thanh ba
Điện Lực Thanh Sơn
50 7h0 : 16/08/201710h0 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển lưới công tơ từ cột 50C-54C (SCTX Quý 3)LỘ C---Địch Qủa 5Khu Việt Tiến : 155PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
51 9h0 : 15/08/201710h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : "Thay ống chì PK-35kV bị vỡ, đang tra chì trần (SCTX Quý 3) đấu nối hệ thống tiếp địa CSV theo tiêu chuẩn"Cự Thắng 4Toàn bộ khach hàng sau TBA Cự Thắng 4. : 133PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
52 11h0 : 15/08/201712h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : "Thay ống chì PK-35kV bị vỡ, đang tra chì trần (SCTX Quý 3) đấu nối hệ thống tiếp địa CSV theo tiêu chuẩn"TBA Yên Lãng 1Toàn bộ KH sau TBA Yên Lãng 1 : 155PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
53 7h0 : 15/08/20178h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : "Thay ống chì PK-35kV bị vỡ, đang tra chì trần (SCTX Quý 3) đấu nối hệ thống tiếp địa CSV theo tiêu chuẩn"Thục luyện 4 ( Đồng Cỏ)Khu Đồng Cỏ : 322PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
Điện Lực Thanh Thuỷ
54 6h30 : 20/08/20179h30 : 20/08/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Lắp xà, đấu nối ĐZ35kV và TBA 400kVA Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Văn HùngCD1-3 NHÁNH RẼ THANH THỦY 6Khu 1 Thị trấn Thanh Thủy - huyện Thanh Thủy mất điện : 240PA02TTĐiện Lực Thanh Thuỷ
Điện Lực Yên Lập
55 8h30 : 15/08/20179h30 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tiếp địa CSVĐiện Lực Yên LậpTT Yên Lập- Huyện Yên Lập : 36PA02YLĐiện Lực Yên Lập
56 8h30 : 15/08/20179h30 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tiếp địa CSVYên Lập 4xóm Mơ, xóm Mít - Thị trấn Yên Lập : 124PA02YLĐiện Lực Yên Lập
57 10h0 : 15/08/201711h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tiếp địa CSVYên Lập 6Khu Trung Ngãi- Thị Trấn Yên Lập : 164PA02YLĐiện Lực Yên Lập
58 15h0 : 15/08/201716h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tiếp địa CSVĐồng Thịnh 9khu Lèn, Đồng Chác Xã Đồng Thịnh Huyện Yên Lập : 195PA02YLĐiện Lực Yên Lập
59 7h0 : 15/08/20178h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tiếp địa CSVYên Lập 3Khu Bến Sơn- Thị trấn Yên Lập : 153PA02YLĐiện Lực Yên Lập
60 15h0 : 15/08/201716h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tiếp địa CSVNgọc Lập 9KHU 16-XÃ NGỌC LẬP-HUYỆN YÊN LẬP : 1PA02YLĐiện Lực Yên Lập
61 14h0 : 15/08/201715h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tiếp địa CSVĐồng Thịnh 2Khu Thống Nhất- Xã Đồng Thịnh - Huyện Yên Lập : 233PA02YLĐiện Lực Yên Lập
62 10h0 : 15/08/201711h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tiếp địa CSVĐồng Thịnh 6Xóm Tân Lập -Xã Đồng Thịnh Huyện Yên Lập : 192PA02YLĐiện Lực Yên Lập
63 16h0 : 15/08/201717h0 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tiếp địa CSVĐồng Thịnh 14Khu Hạ Bạc -Xã Đồng Thịnh-Huyện Yên Lập : 193PA02YLĐiện Lực Yên Lập
64 8h30 : 15/08/20179h30 : 15/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tiếp địa CSVĐồng Thịnh 4Xóm Thống Nhất - xã Đồng Thịnh- Huyện Yên Lập : 198PA02YLĐiện Lực Yên Lập
Danh Mục