Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Thursday, April 18, 2019

 

Tên đơn vị Địa chỉ SĐT Phòng Giao dịch KH
Điện lực Thành phố Việt Trì Sô 1 đường Trần Nguyên Hãn - Phường Bến Gót - Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 02103.864.237
Điện lực thị xã Phú Thọ Số 115 - Đường 315 - Phường Hùng Vương - Thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ 02103.723.999
Điện lực Phù Ninh Khu 3 - Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ 02103.763.999
Điện lực Lâm Thao Khu 1 - Xã Sơn Vi - Huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ 02103.782.288
Điện lực Thanh Ba Khu 10 - Xã Ninh Dân - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ 02103.662.555
Điện lực Thanh Sơn Phố Phú Gia - Thị trấn Thanh Sơn - Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ 02103.873.666
Điện lực Cẩm Khê Khu 6 - Thị trấn Sông Thao - Huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ 02103.637.999
Điện lực Đoan Hùng Khu Phú Thịnh - Thị trấn Đoan Hùng - Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ 02103.880.111
Điện lực Tam Nông Khu 12 - Xã Cổ Tiết - Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ 02103.629.666
Điện lực Yên Lập Khu Tân An 2 - Thị trấn Yên Lập - Huyện Yên Lập - Tỉnh Phú Thọ 02103.621.666
Điện lực Hạ Hòa Khu 10 - Thị trấn Hạ Hòa - Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ 02103.677.678
Điện lực Thanh Thủy Khu 5 - Thị trấn Thanh Thủy - Huyện Thanh Thủy - Tỉnh Phú Thọ 02103.689.889
Điện lực Tân Sơn Xã Tân Phú - Huyện Tân Sơn - Tỉnh Phú Thọ 02103.921.999

 

 

Tên đơn vị Địa chỉ SĐT Phòng Giao dịch KH
Điện lực Thành phố Việt Trì Sô 1 đường Trần Nguyên Hãn - Phường Bến Gót - Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 02103.864.237
Điện lực thị xã Phú Thọ Số 115 - Đường 315 - Phường Hùng Vương - Thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ 02103.723.999
Điện lực Phù Ninh Khu 3 - Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ 02103.763.999
Điện lực Lâm Thao Khu 1 - Xã Sơn Vi - Huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ 02103.782.288
Điện lực Thanh Ba Khu 10 - Xã Ninh Dân - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ 02103.662.555
Điện lực Thanh Sơn Phố Phú Gia - Thị trấn Thanh Sơn - Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ 02103.873.666
Điện lực Cẩm Khê Khu 6 - Thị trấn Sông Thao - Huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ 02103.637.999
Điện lực Đoan Hùng Khu Phú Thịnh - Thị trấn Đoan Hùng - Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ 02103.880.111
Điện lực Tam Nông Khu 12 - Xã Cổ Tiết - Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ 02103.629.666
Điện lực Yên Lập Khu Tân An 2 - Thị trấn Yên Lập - Huyện Yên Lập - Tỉnh Phú Thọ 02103.621.666
Điện lực Hạ Hòa Khu 10 - Thị trấn Hạ Hòa - Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ 02103.677.678
Điện lực Thanh Thủy Khu 5 - Thị trấn Thanh Thủy - Huyện Thanh Thủy - Tỉnh Phú Thọ 02103.689.889
Điện lực Tân Sơn Xã Tân Phú - Huyện Tân Sơn - Tỉnh Phú Thọ 02103.921.999

 

Danh Mục
Thời tiết

28oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 18 km/hkm/h

Cập nhật lúc 20:30:00
ngày 2019-04-18

Bộ đếm