Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Tuesday, October 27, 2020

 

Tên đơn vị Địa chỉ SĐT Phòng Giao dịch KH
Điện lực Thành phố Việt Trì Sô 1 đường Trần Nguyên Hãn - Phường Bến Gót - Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực thị xã Phú Thọ Số 115 - Đường 315 - Phường Hùng Vương - Thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Phù Ninh Khu 3 - Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Lâm Thao Khu 1 - Xã Sơn Vi - Huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Thanh Ba Khu 10 - Xã Ninh Dân - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Thanh Sơn Phố Phú Gia - Thị trấn Thanh Sơn - Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Cẩm Khê Khu 6 - Thị trấn Sông Thao - Huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Đoan Hùng Khu Phú Thịnh - Thị trấn Đoan Hùng - Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Tam Nông Khu 12 - Xã Cổ Tiết - Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Hạ Hòa Khu 10 - Thị trấn Hạ Hòa - Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Thanh Thủy Khu 5 - Thị trấn Thanh Thủy - Huyện Thanh Thủy - Tỉnh Phú Thọ 19006769

 

 

Tên đơn vị Địa chỉ SĐT Phòng Giao dịch KH
Điện lực Thành phố Việt Trì Sô 1 đường Trần Nguyên Hãn - Phường Bến Gót - Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực thị xã Phú Thọ Số 115 - Đường 315 - Phường Hùng Vương - Thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Phù Ninh Khu 3 - Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Lâm Thao Khu 1 - Xã Sơn Vi - Huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Thanh Ba Khu 10 - Xã Ninh Dân - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Thanh Sơn Phố Phú Gia - Thị trấn Thanh Sơn - Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Cẩm Khê Khu 6 - Thị trấn Sông Thao - Huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Đoan Hùng Khu Phú Thịnh - Thị trấn Đoan Hùng - Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Tam Nông Khu 12 - Xã Cổ Tiết - Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Hạ Hòa Khu 10 - Thị trấn Hạ Hòa - Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ 19006769
Điện lực Thanh Thủy Khu 5 - Thị trấn Thanh Thủy - Huyện Thanh Thủy - Tỉnh Phú Thọ 19006769

 

Danh Mục
Thời tiết

28oC

Độ ẩm: 62%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:30:00
ngày 2020-10-27

Bộ đếm