Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, October 18, 2019
 
Bộ Công thương tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
 
2019-10-05 08:41:17

 Sáng ngày 2/10/2019, tại Thanh Hóa, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


Tham dự hội nghị có các đồng chí Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công thương, Võ Thành Thống – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Về phía tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương và đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 của cả nước, với mục tiêu chủ đạo là xây dựng nông nghiệp, nông thôn với cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ. Hội nghị lần này là dịp để ngành Công thương nói riêng và các ngành, địa phương nói chung cùng nhìn lại 10 năm xây dựng NTM; đánh giá kết quả đạt được. Đặc biệt có những đánh giá cao về sự nỗ lực cố gắng của ngành điện đã góp phần đem lại những thành quả to lớn cho phát triển kinh tế, chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng trong suốt một thập kỷ qua.

Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu tai Hội nghị

Bên cạnh đó cũng cần phải nhìn nhận những tồn tại và hạn chế cần khắc phục, tổng kết những bài học kinh nghiệm, qua đó đề ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí giai đoạn tiếp theo.

Theo báo cáo của Bộ Công thương, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ Công thương, Công đoàn ngành Công thương Việt Nam đã phát động phong trào thi đua, đồng thời, ban hành quyết định, kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Công thương chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2016-2020. Tại các địa phương trong cả nước, đã có nhiều mô hình tiên tiến, cách làm hay về xây dựng, phát triển các tiêu chí nông thôn mới do ngành Công thương phụ trách, điển hình là việc thực hiện tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 7 về phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Với tiêu chí về điện, kết quả huy động nguồn lực giai đoạn 2011-2019 đạt 131.700 tỷ đồng. Đến nay, cả nước có 8.072/8.902 xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện, chiếm 90,7% tổng số xã của cả nước, tăng 45,94% so với năm 2010. Với tiêu chí số 7, trong giai đoạn 2010-2019, Bộ Công thương đã xây dựng và triển khai, thực hiện nhiều quy hoạch quan trọng có liên quan đến phát triển hạ tầng thương mại. Sở Công thương các tỉnh cũng đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương về tham mưa cho cấp tỉnh phát triển hệ thống hạ tầng thương mại nông thôn một cách đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, hệ thống chợ nông thôn được nâng cấp, xây mới với 8.475 chợ. Trong tổng số chợ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, số chợ đạt hiệu quả chiếm khoảng 97%. Giá trị hàng hóa dịch vụ qua hệ thống chợ chiếm 35-40%, góp phần không nhỏ vào việc tiêu thụ nông sản hàng hóa, đẩy mạnh sản xuất và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Cùng với hệ thống chợ, cả nước hiện có hơn 1.000 siêu thị, 212 trung tâm thương mại. Qua rà soát đánh giá, hiện cả nước có 7.867/8.902 xã đạt tiêu chí số 7, chiếm 88,4% tổng số xã của cả nước.

Ngoài ra, ngành Công thương còn tham gia nghiên cứu, xây dựng các nhiệm vụ khoa học công nghệ, các văn bản lồng ghép về phát triển nông dân, nông thôn, nhất là các nhiệm vụ nhằm nâng cao giá trị gia tăng, hiện đại hóa ngành nông nghiệp.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ngành Công thương phụ trách hướng dẫn triển khai, thực hiện 2/19 tiêu chí. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng việc thực hiện các tiêu chí ngành Công Tthương của tỉnh cũng đã đạt được nhiều kết quả khả quan, như: Hệ thống điện lưới nông thôn trên địa bàn tỉnh liên tục được đầu nâng cấp, cải tạo; hạ tầng thương mại nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực; trong số 573 xã xây dựng nông thôn mới trên đại bàn tỉnh, có 376 xã đạt tiêu chí về hạ tầng thương mại nông thôn. Không chỉ hoàn thành tốt thực hiện tiêu chí số 4 và số 7, ngành Công Tthương Thanh Hóa còn có đóng góp không nhỏ trong việc phát triển kinh tế nông thôn, là nền tảng để thực hiện thành công các tiêu chí khác.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để nghe các tham luận, thảo luận các vấn đề về công tác chỉ đạo điều hành trong triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới; kết quả thực hiện phong trào “Ngành Công thương chung sức xây dựng nông thôn mới”; những nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong công cuộc xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2020 và giai đoạn sau năm 2020…

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng đánh giá cao các tham luận được trình bày tại hội nghị, đồng thời, đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là Sở Công thương các tỉnh, thành phố đã thực hiện nhằm triển khai thực hiện các tiêu chí số 4 và số 7 trong giai đoạn qua. Để hoàn thành mục tiêu của Bộ Công thương trong giai đoạn sau năm 2020, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu chung của chương trình, Bộ Công thương giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công thương các tỉnh triển khai một số nội dung. Cụ thể, Công Đoàn Công thương Việt Nam tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Ngành Công thương chung sức xây dựng nông thôn mới”; đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, nâng cao nhận thức để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu đầy đủ bản chất nhân văn của xây dựng nông thôn mới; Cục Công thương địa phương phối hợp Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Vụ Thị trường trong nước chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tiêu chí số 4 và số 7 giai đoạn sau năm 2020 theo hướng xác định rõ mục tiêu gắn với tình hình hình thực tế. Cục Công thương địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công thương; Sở Công thương các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện các tiêu chí số 4 và số 7 để nắm bắt thông tin, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời hướng dẫn, hoặc nghiên cứu điều chỉnh bổ sung các quy định cho phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Sở Công thương các địa phương, cùng các đơn vị: Xúc tiến thương mại, Thị trường trong nước, Xuất nhập khẩu… tổ chức thực hiện tốt các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu hàng hóa… nhằm hỗ trợ thiết thực, hiệu quả giúp doanh nghiệp, HTX phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, hình thành chuỗi cung ứng hàng hóa thông suốt, ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân khu vực nông thôn, góp phần hỗ trợ thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập của người dân khu vực nông thôn. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chính sách, chủ trương của Nhà nước trong quản lý cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, điện, thúc đẩy việc hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí này trong thời gian tới.

Tại hội nghị tổng kết, 32 tập thể đã được Bộ Công thương tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Công thương chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 26 tập thể và 21 cá nhân được Bộ Công thương tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Nguồn: Npc.com.vn 

 
Tin cùng thư mục :
EVNNPC: 12 ngàn người lao động trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường
Thư của Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh gửi CBNV nhân dịp 50 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc
50 năm EVNNPC sức mạnh và niềm tin
Tổng công ty Điện lực miền Bắc đoạt Cúp và Giải nhất toàn đoàn Hội thi Người làm công tác An toàn vệ sinh lao động giỏi 2019
Tổng công ty Điện lực miền Bắc 50 năm vững vàng phát triển cùng đất nước
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng công ty, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN đã gửi thư cho các thế hệ CBCNV Tổng công ty
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập
Phim tài liệu EVNNPC - Nửa thế kỷ hình thành và phát triển
Thư của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh gửi CBCNV và người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập
Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Thông tấn xã trước thềm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Danh Mục