Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Thursday, May 23, 2019
 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ III NĂM 2016
 
2017-10-23 15:05:17

 

Phú Thọ, ngày 30 tháng 9 năm 2016

          1. Điện thương phẩm:

          Sản lượng điện thương phẩm Quý III/2016 đạt: 545.57 triệu kWh; tăng trưởng 19,83 % so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó:

  + Nông lâm ngư nghiệp là 2,66 triệu kWh chiếm tỷ trọng 0,49%  tăng 17,70% so cùng kỳ năm 2015;

+ Công nghiệp xây dựng đạt 312,47 triệu kWh chiếm tỷ trọng lớn nhất 57,27%, tăng 23,36% so với cùng kỳ năm 2015 (Do từ tháng 1/2016 Công ty nhận thêm 2 khách hàng 110kV), nếu không có 2 khách hàng 110 thì thành phần này chiếm tỷ trọng 54,52% và tăng 10,0% so với cùng kỳ năm 2015 (253,29 tr.kWh).

+ Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng đạt 11,03 triệu kWh chiếm tỷ trọng 2,15%  tăng 44,37% so cùng kỳ năm 2015 (7,64 tr.kWh);

+ Quản lý tiêu dùng đạt 206,08 triệu kWh chiếm tỷ trọng 40,21% tăng 9,07% so cùng kỳ năm 2015 (188,95 tr.kWh).

+ Hoạt động khác đạt 13,33 triệu kWh chiếm tỷ trọng 2,60% tăng 13,74% so với cùng kỳ năm 2015 (11,72 tr.kWh).

          2. Tổn thất điện năng:

Tổn thất điện năng PCPT thực hiện Quý 3/2016: Đạt 5,52% thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 là 0,66% và thấp hơn so với kế hoạch giao của NPC (5,72%) là 0,20%.

          3. Công tác tiết kiệm điện:

Lũy kế 9 tháng năm 2016, sản lượng tiết kiệm điện của Công ty Điện lực Phú Thọ đạt 23,5  triệu kWh đạt 1,59 % điện thương phẩm.

         4. Công tác dịch vụ khách hàng:

  -Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng:  Thực hiện 14 chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng của Công ty Điện lực Phú Thọ có chuyển biến tích cực, các chỉ số về thời gian trung bình đều tốt hơn so với cùng kỳ năm 2015 và dưới mức quy định của Tổng Công ty

Chỉ tiêu 1 Phát triển khách Trung áp: 63 khách hàng; thời gian thực hiện trung bình theo ngành điện  7,06 ngày;  (theo quy định 10 ngày).

Chỉ tiêu 2 Phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố:  522 vụ/lần; thời gian thực hiện trung bình  1,62 giờ; (quy định <=2h).

Chỉ tiêu 3: Thông báo ngừng giảm cung cấp điện không khẩn cấp: 2572 vụ/ lần/ khách hàng; thời gian thực hiện trung bình  4,68 ngày; (quy định trước 5 ngày)

Chỉ tiêu 4: Thông báo ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp:  1890 vụ/lần/khách hàng; thời gian thực hiện trung bình  4,42h.

Chỉ tiêu 5: Thay thế thiết bị đóng cắt (lưới hạ thế): 990 vụ/lần/khách hàng; thời gian thực hiện trung bình  0,49 ngày; (quy định ≤1 ngày).

Chỉ tiêu 6: Thay thế thiết bị đóng cắt (lưới trung thế): 1 vụ/lần/khách hàng; thời gian thực hiện trung bình 1 ngày; (quy định ≤1 ngày).

Chỉ tiêu 7: Lắp đặt công tơ cấp điện mới khu vực TP, TX, TT  2049 vụ/lần/ khách hàng; Thời gian thực hiện trung bình 2,12 ngày; (quy định ≤ 3 ngày).

Chỉ tiêu 8: Lắp đặt công tơ cấp điện SH mới khu vực Nông thôn 6139 khách hàng; Thời gian thực hiện trung bình 2,91 ngày; (quy định: ≤5ngày)

Chỉ tiêu 9: Lắp đặt công tơ cấp điện mới KH ngoài mục đích sinh hoạt 1905 khách hàng; Thời gian thực hiện trung bình 3,4 ngày; (quy định: ≤7ngày).

Chỉ tiêu 10, 11: Giải quyết kiến nghị KH:  870 vụ/lần/khách hàng; thời gian thực hiện trung bình  1,19 ngày; (quy định: quy định: ≤3ngày).

Chỉ tiêu 12: Sắp xếp cuộc hẹn với KH: 366 vụ/lần; thời gian thực hiện trung bình  1,35ngày; (quy định:  ≤2ngày).

Chỉ tiêu 13: Cấp điện trở lại: Không có.

Chỉ tiêu 14: Hoàn trả tiền điện: 02 vụ/lần; thời gian thực hiện trung bình  1 ngày; (quy định:  ≤ 3ngày).

-----------------------------------------------------------------------------

Thông tin liên hệ:

VĂN PHÒNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

Địa chỉ: Số 1520 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02102210311 - Fax: 02103849047.

 

 

 
Tin cùng thư mục :
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ
Các quy định hiện hành của Nhà nước về việc phối hợp giữa đơn vị có công trình thi công gần đường dây điện và đơn vị điện lực
TCBC EVN: Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2018
TCBC EVN: Tình hình hoạt động Quí I năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác Quí II/2018
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I NĂM 2018
Thông tin báo chí Sự cố tại Công trường Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng ngày 07/3/2018
TCBC EVN: EVNNPC Triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng trong tháng 12/2017
EVNNPC chính thức áp dụng câu khẩu hiệu mới
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017
TCBC EVN: Công ty thủy điện Sơn La Thi công ngày đêm để thông cầu Nậm Păm, khắc phục tình trạng chia cắt giữa trung tâm huyện Mường La với xã Nặm Păm sau cơn lũ quét ngày 3/8/2017
Danh Mục