Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Wednesday, July 18, 2018
 
Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” tại đảng bộ PC Phú Thọ
 
2017-09-07 14:13:04

Thực hiện Kế hoạch số số 87-KH/TU ngày 26/6/2016 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh về “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”; ngày 19/7/2017 Đảng ủy Công ty Điện lực Phú Thọ Tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” Hội nghị được thực hiện qua cầu truyền hình giữa Đảng bộ Công ty tới các Chi bộ trực thuộc.  
Chi bộ điện lực Thanh Thủy tổ chức học nghị quyết qua cầu truyền hình

Tại Hội nghị, đồng chí Phùng Thế Phiến - Phó Bí thư Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ đã truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương khóa XII (là Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nên kinh tế thị trường định hướng XHCN); Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương khóa XII (là Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN); Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Hội nghị học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII giúp các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể và CBCNV trong Công ty nhận thức đầy đủ sâu sắc nội dung các Nghị quyết. Trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đồng thời tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư cũng quán triệt tới các Chi bộ trực thuộc chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII của Đảng, gắn với thực tiễn của đơn vị, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ và công tác được giao. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực hoạt động của đơn vị để những quan điểm, định hướng chỉ đạo, các nội dung cơ bản của Nghị quyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống.

Sau Hội nghị, các Đảng viên, cán bộ, tham gia đều viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân đối với các Nghị quyết , trách nhiệm cá nhân, đề xuất, kiến nghị. Chú trọng đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết tại đơn vị.  

Tin & ảnh: Nguyễn Xuân Ngọc - Điện lực Thanh Thủy

 

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục