Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Monday, July 16, 2018
 
Quy định cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
 
2015-06-10 15:20:07

       Với mục tiêu thống nhất và công khai minh bạch trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp có đầu tư công trình điện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận các dịch vụ cung cấp điện theo Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ; ngày 27/4/2015, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ban hành“Quy định cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc”.  

      Tại quy định này, quy định cụ thể nội dung, trình tự và trách nhiệm thực hiện của các đơn vị khi giải quyết cấp điện cho khách hàng có đầu tư xây dựng công trình điện chuyên dùng đấu nối vào lưới điện trung áp trên địa bàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc quản lý, đảm bảo tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Nội dung chi tiết của Quy định này tải về tại đây...

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục