Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Wednesday, July 18, 2018
 
Đóng điện TBA Tam sơn 4 và xã Tùng Khê 3 “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)”
 
2014-11-03 14:24:00

         Gói thầu NPC-KFW-PT-W24 thuộc dự án “Nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)” tại huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ sau thời gian thi công trên địa bàn rộng khắp thuộc tỉnh Phú Thọ, với sự nỗ lực của toàn thể các đơn vị trong Công ty Điện lực Phú Thọ, với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ và các cấp chính quyền địa phương, ngày 8/01/2014 tại xã Tam Sơn 4 và xã Tùng Khê 3 - huyện Cẩm Khê. Công ty Điện lực Phú Thọ phối hợp cùng nhà thầu: Công ty TNHH Đại Hải Phú Thọ đóng điện thành công 2 TBA Tam sơn 4 và Tùng Khê 3 với công suất 2 trạm là 320kVA - 10(22)/0,4 kV.


TBA Tam Sơn 4 công suất 320kVA - 10(22)/0,4kV

TBA Tùng Khê 3  công suất 320kVA - 10(22)/0,4kV

Việc đóng điện thành công 2 trạm biến áp để đưa vào hoạt động đã góp phần làm ổn định chất lượng điện áp của 2 xã Tam Sơn và Tùng Khê, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, đồng thời, nâng cao khả năng truyền tải, cung cấp điện, nâng cao độ tin cậy và mức độ linh hoạt của hệ thống phân phối điện năng cũng như hiệu quả sử dụng điện.

 

Tin & ảnh: Nguyễn Hữu Tiến - Phòng Quản lý xây dựng

 
Tin cùng thư mục :
Công tác kiểm tra hiện trường nâng cao chất lượng công trình
Nghiệm thu đóng điện 03 công trình chống quá tải các trạm biến áp tại huyện Tam Nông
Công ty Điện lực Phú Thọ: Khởi công dự án chống quá tải các trạm biến áp tại huyện Tam Nông
Phú Thọ: Khởi công dự án đường dây và TBA 110kV Đoan Hùng
Hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn huyện Yên Lập
Đóng điện TBA Vân Đồn 4,Vân Đồn 5, Vụ Quang 4, Hùng Long 4, Minh Tiến 4, Hùng Quan 3, Hùng Quan 4 thuộc Huyện Đoan Hùng “Dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)”
Công ty Điện lực Phú Thọ hoàn thành đóng điện toàn bộ TBA thuộc dự án KfW.
Nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Dự án KFW - Cú hích xây dựng nông thôn mới
Đóng điện TBA đầu tiên thuộc Dự án “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (kFW)”
Danh Mục