Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Wednesday, December 19, 2018
 
Đóng điện TBA Vân Đồn 4,Vân Đồn 5, Vụ Quang 4, Hùng Long 4, Minh Tiến 4, Hùng Quan 3, Hùng Quan 4 thuộc Huyện Đoan Hùng “Dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)”
 
2014-11-03 14:24:04

            Gói thầu NPC-KFW-PT-W04 và gói thầu NPC-KFW-PT-W01 thuộc “Dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)” tại huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú Thọ.

Sau thời gian thi công trên địa bàn huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ, với sự nỗ lực của toàn thể các đơn vị trong Công ty Điện lực Phú Thọ. Ngày 22/01/2014 tại các xã Vân Đồn, Vụ Quang, Hùng Long, Minh Tiến và Hùng Quan đã hoàn thành xong phần đấu nối chờ đóng điện. Hai nhà thầu “Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và thương mại Tân Việt” và “Công ty cổ phần An Trường Sơn”, lên phương án phối hợp cùng Công ty điện lực Phú Thọ và

Điện lực Đoan Hùng đóng điện cho 7 TBA trên vào ngày 23/01 và 25/01 năm 2014.

Với sự cố gắng của hai nhà thầu và Công ty Điện lực Phú Thọ đã đóng điện thành công 7 trạm biến áp trên để đưa vào hoạt động kịp thời phụ vụ người dân đón Tết Nguyên Đan Giáp Ngọ, đảm cảo cung cấp điện ổn định, an toàn

  

 TBA Vân Đồn 4                                                                      TBA Hùng Long 4

 

Tin & ảnh: Nguyễn Hữu Tiến - Phòng Quản lý xây dựng

 
Tin cùng thư mục :
Công tác kiểm tra hiện trường nâng cao chất lượng công trình
Nghiệm thu đóng điện 03 công trình chống quá tải các trạm biến áp tại huyện Tam Nông
Công ty Điện lực Phú Thọ: Khởi công dự án chống quá tải các trạm biến áp tại huyện Tam Nông
Phú Thọ: Khởi công dự án đường dây và TBA 110kV Đoan Hùng
Hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn huyện Yên Lập
Đóng điện TBA Tam sơn 4 và xã Tùng Khê 3 “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)”
Công ty Điện lực Phú Thọ hoàn thành đóng điện toàn bộ TBA thuộc dự án KfW.
Nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Dự án KFW - Cú hích xây dựng nông thôn mới
Đóng điện TBA đầu tiên thuộc Dự án “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (kFW)”
Danh Mục