Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Wednesday, December 19, 2018
 
Công ty Điện lực Phú Thọ hoàn thành đóng điện toàn bộ TBA thuộc dự án KfW.
 
2014-07-22 17:29:20

           Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, từ năm 2008 đến nay, ngành điện đã bán điện trực tiếp đến phần lớn các hộ dân nông thôn, sau khi tiếp nhận đã có nhiều dự án đầu tư nâng cấp mạng lưới điện nông thôn được thực hiện. Tiếp tục đầu tư nâng cấp mạng lưới điện nông thôn, từ cuối năm 2012 Dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức (gọi tắt là dự án KfW) đã được triển khai.

        Với quy mô đầu tư lớn, tổng mức đầu tư là 541,8 tỷ đồng, xây dựng mới 118 km đường dây trung áp, tu sửa 594 km và xây mới 978 km đường dây hạ áp; tổng công suất của 169 TBA là 39.005 kVA. Dự án được triển khai tại 130 xã trên địa bàn 13 huyện, thành, thị gồm: Đoan Hùng 15 xã; Tam Nông 9 xã; Thanh Thủy 5 xã; Phù Ninh 12 xã; Lâm Thao 1 xã; thành phố Việt Trì 6 xã, phường; Thanh Sơn 8 xã; Tân Sơn 13 xã; Hạ Hòa 11 xã; Thanh Ba 18 xã; Thị xã Phú Thọ 1 xã; Cẩm Khê 20 xã; Yên Lập 11 xã; với bình quân mỗi xã được đầu tư khoảng 4-5 tỷ đồng.

      

TBA Bản Nguyên 3 công suất 320kVA - 10(22)/0,4kV  thuộc dự án KfW

  

Đóng điện TBA Tân Đức 2- Thành phố Việt Trì thuộc dự án KfW

           Sau hơn một năm từ ngày khởi công, đến ngày 26/6/2014, toàn bộ 169 TBA thuộc dự án đã được đóng điện và đưa vào sử dụng. Đây là dự án lớn nhất về điện dành cho khu vực nông thôn của tỉnh từ trước đến nay. Dự án hoàn thành cơ bản đáp ứng nhu cầu phụ tải của khu vực nông thôn, chống quá tải lưới điện, giảm tổn thất điện năng trên lưới trung, hạ áp nông thôn nhằm nâng cao chất lượng điện áp, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã đạt tiêu chí về sử dụng điện, qua đó góp phần hoàn thành tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới. Dự án đã cải tạo và mở rộng lưới điện phân phối trung áp, trạm biến áp và lưới điện hạ áp nhằm tăng cường năng lực của lưới điện phân phối, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Song song với các thành tựu đã nêu trên, hiện nay một vấn đề cần giải quyết nữa là thu hồi vật tư. Công ty Điện lực Phú Thọ đang phối hợp cùng các nhà thầu xây lắp và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện công tác thu hồi vật tư để đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Việc hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra sẽ là tiền đề cho việc triển khai các dự án vay vốn nước ngoài trên địa bàn tỉnh do Công ty Điện lực Phú Thọ được ủy thác quản lý A, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy kinh tế, góp phần đưa tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.

 

Tin bài: Tạ Thị Hồng Nhung - Phòng Tổ chức lao động

Ảnh: Phòng Quản lý xây dựng

 
Tin cùng thư mục :
Công tác kiểm tra hiện trường nâng cao chất lượng công trình
Nghiệm thu đóng điện 03 công trình chống quá tải các trạm biến áp tại huyện Tam Nông
Công ty Điện lực Phú Thọ: Khởi công dự án chống quá tải các trạm biến áp tại huyện Tam Nông
Phú Thọ: Khởi công dự án đường dây và TBA 110kV Đoan Hùng
Hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn huyện Yên Lập
Đóng điện TBA Vân Đồn 4,Vân Đồn 5, Vụ Quang 4, Hùng Long 4, Minh Tiến 4, Hùng Quan 3, Hùng Quan 4 thuộc Huyện Đoan Hùng “Dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)”
Đóng điện TBA Tam sơn 4 và xã Tùng Khê 3 “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)”
Nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Dự án KFW - Cú hích xây dựng nông thôn mới
Đóng điện TBA đầu tiên thuộc Dự án “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (kFW)”
Danh Mục