Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Wednesday, December 19, 2018
 
Nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 
2014-04-24 16:20:54

      Phú Thọ là một tỉnh miền núi, với hơn nửa số dân thuộc các vùng nông thôn, miền núi và núi cao, kinh tế còn nhiều khó khăn. Trước đây, việc đưa điện về  nông thôn, miền núi và núi cao là sự cố gắng rất lớn của Tỉnh, của Công ty Điện lực Phú Thọ, có tác dụng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

      Điện nông thôn là một vấn đề lớn được Đảng, Nhà nước quan tâm, các địa phương và nhân dân mong muốn. Trước năm 1992, nguồn điện còn thiếu chưa có chủ trương  điện khí hóa nông thôn, nên chỉ có một số xã được dùng điện sau các trạm bơm  chuyên dùng khác. Sau năm 1992, nguồn điện đã phát triển, Nhà nước có chủ trương đưa điện về nông thôn. Từ đó đến nay, lưới điện nông thôn liên tục phát triển.

 

http://pcphutho.npc.com.vn/Portals/0/images837395_111.jpg

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Thọ khởi công “Dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ”

     Thực hiện Thông tư liên tịch số 06/TTLT BCN-BTC ngày 23/8/2001 về việc giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn, Công ty Điện lực Phú Thọ đã tiến hành tiếp nhận và hoàn trả vốn toàn bộ lưới điện trung áp nông thôn của các xã có điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

        Thực hiện công văn số 1287/VPCP-KTN ngày 02 tháng 03 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện giao, nhận và hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn; Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC của Bộ Tài chính - Bộ Công thương về việc Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn, Công ty Điện lực Phú Thọ đã tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn của  trên 130 xã trên địa bàn tỉnh. Đây là một khó khăn và thách thức rất lớn đối với Công ty Điện lực Phú Thọ. Toàn bộ lưới điện hạ thế khi được bàn giao phần lớn là đã cũ, đã nhiều năm nay chưa được cải tạo nên tổn thất điện năng trên lưới điện rất lớn. Một phần khó khăn nữa là vấn đề an toàn trên hành lang lưới điện hạ thế luôn là một bài toán khó giải cho ngành Điện.

        Lưới điện này đòi hỏi phải được cải tạo thì mới đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của nhân dân. Thực tại, sự suy thoái nền kinh tế toàn cầu ảnh hưởng không nhỏ tới việc đầu tư cải tạo hệ thống lưới điện hạ thế vừa mới giao, nhận xong.

       Được sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Phú Thọ được phê duyệt Dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức KFW theo Quyết định số: 73/QĐ-EVNNPC ngày 13/01/2012 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc với Tổng mức đầu tư là 541.857.855.241 VNĐ.

         Dự án được triển khai trên 130 xã thuộc 13 huyện, thành, thị của tỉnh với quy mô chung: 118,36 km đường dây trung áp; 169 trạm biến áp với tổng công suất 39.005 kVA; 1.572,94 km đường dây hạ áp, trong đó xây dựng mới 978,84 km , cải tạo 594,1 km.

 

Anh em công nhân Điện lực Tam Nông - Công ty Điện lực Phú Thọ đang nỗ lực thi công công trình điện, phấn đấu đảm bảo đúng tiến độ của Dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ.

    Dự án được triển khai sẽ giúp cải tạo và mở rộng lưới điện phân phối trung áp, trạm biến áp và lưới điện hạ áp ở các khu vực nông thôn mới tiếp nhận nhằm tăng cường năng lực của lưới điện phân phối, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải và đảm bảo chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng; hỗ trợ các Điện lực huyện khắc phục tình trạng quá tải, nghẽn lưới trong hệ thống phân phối điện ở nông thôn . Từ đó đảm bảo chất lượng, giảm tổn thất điện năng trên lưới trung, hạ áp nông thôn nhằm hạ giá thành điện, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường độ tin cậy lưới điện, chắc chắn về kỹ thuật, kinh doanh có lãi và hoàn trả vốn đầu tư cho dự án.

Sau gần 2 năm thi công trên địa bàn rộng khắp thuộc tỉnh Phú Thọ, với sự nỗ lực của toàn thể các đơn vị trong Công ty Điện lực Phú Thọ, với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ và các cấp chính quyền địa phương, khối lượng lưới điện đã thực hiện được 98% của Dự án.

       Hiện nay, Công ty Điện lực Phú Thọ phối hợp chặt chẽ cùng các nhà thầu, các cấp chính quyền địa phương sớm đóng điện toàn bộ các trạm biến áp còn lại trước 30/6/2014, đảm bảo tiến độ chung của Dự án.

       Sự cố gắng phấn đấu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của ngành Điện, các cơ quan ban ngành của tỉnh và nhân dân đã đạt được những thành quả như trên. Công ty Điện lực Phú Thọ đã góp một phần không nhỏ cho Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 

Tin bài: Chu Mạnh Công - Phòng Tổ chức lao động

 

 
Tin cùng thư mục :
Công tác kiểm tra hiện trường nâng cao chất lượng công trình
Nghiệm thu đóng điện 03 công trình chống quá tải các trạm biến áp tại huyện Tam Nông
Công ty Điện lực Phú Thọ: Khởi công dự án chống quá tải các trạm biến áp tại huyện Tam Nông
Phú Thọ: Khởi công dự án đường dây và TBA 110kV Đoan Hùng
Hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn huyện Yên Lập
Đóng điện TBA Vân Đồn 4,Vân Đồn 5, Vụ Quang 4, Hùng Long 4, Minh Tiến 4, Hùng Quan 3, Hùng Quan 4 thuộc Huyện Đoan Hùng “Dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)”
Đóng điện TBA Tam sơn 4 và xã Tùng Khê 3 “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)”
Công ty Điện lực Phú Thọ hoàn thành đóng điện toàn bộ TBA thuộc dự án KfW.
Dự án KFW - Cú hích xây dựng nông thôn mới
Đóng điện TBA đầu tiên thuộc Dự án “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (kFW)”
Danh Mục