Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Wednesday, December 19, 2018
 
Đóng điện TBA đầu tiên thuộc Dự án “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (kFW)”
 
2013-12-06 11:54:01

Dự án “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (kFW)” được khởi công ngày 27/12/2012, tại xã Trung Giáp huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ.

Sau gần 1 năm thi công trên địa bàn rộng khắp thuộc tỉnh Phú Thọ, với sự nỗ lực của toàn thể các đơn vị trong Công ty Điện lực Phú Thọ, với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ và các cấp chính quyền địa phương, ngày 26/11/2013 tại xã Bản Nguyên – huyện Lâm Thao, Công ty Điện lực Phú Thọ phối hợp cùng nhà thầu: Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn và xây lắp Nam Phú và Công ty Cổ phần Hồng Hà đóng điện thành công TBA Bản Nguyên 3 công suất 320kVA – 10(22)/0,4 kV.

TBA Bản Nguyên 3 công suất 320kVA – 10(22)/0,4kV

Hiện nay, khối lượng thi công cơ bản đã hoàn thành, Công ty Điện lực Phú Thọ sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các nhà thầu, các cấp chính quyền địa phương sớm đóng điện toàn bộ các TBA còn lại trước 31/12/2013, đảm bảo tiến độ chung của dự án.

 

                                  Tin & ảnh: Bạch Quang Linh -  Phòng Quản lý xây dựng

 
Tin cùng thư mục :
Công tác kiểm tra hiện trường nâng cao chất lượng công trình
Nghiệm thu đóng điện 03 công trình chống quá tải các trạm biến áp tại huyện Tam Nông
Công ty Điện lực Phú Thọ: Khởi công dự án chống quá tải các trạm biến áp tại huyện Tam Nông
Phú Thọ: Khởi công dự án đường dây và TBA 110kV Đoan Hùng
Hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn huyện Yên Lập
Đóng điện TBA Vân Đồn 4,Vân Đồn 5, Vụ Quang 4, Hùng Long 4, Minh Tiến 4, Hùng Quan 3, Hùng Quan 4 thuộc Huyện Đoan Hùng “Dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)”
Đóng điện TBA Tam sơn 4 và xã Tùng Khê 3 “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)”
Công ty Điện lực Phú Thọ hoàn thành đóng điện toàn bộ TBA thuộc dự án KfW.
Nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Dự án KFW - Cú hích xây dựng nông thôn mới
Danh Mục